BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
19 sierpień 2016

Z życia Lubelskiego Stowarzyszenia Jesteśmy

Lubelskie Stowarzyszenie Jesteśmy uczestnikiem Lubelskiego Porozumienia Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Ważną płaszczyzną zaangażowania członków LSJ w 2016 r. są działania prowadzone w ramach Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Wymienione gremium jest zaś podmiotem, który m.in. przygotowuje tegoroczne Forum Psychiatrii Środowiskowej w naszym mieście. Na temat szczegółowego programu październikowego Forum będziemy informowali Czytelników  portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl.  Tymczasem zauważyć warto, iż program ten koncentrował się będzie wokół hasła przewodniego zaproponowanego przez przedstawicieli LSJ: Przezwyciężyć kryzys psychiczny. Osamotnienie – Wsparcie – Nadzieja. Współorganizowane przez  LSJ Forum to także okazja do zaplanowania spotkania Akademii Liderów (w rozszerzonym składzie) w naszym mieście. Będzie to trzecie w bieżącym roku spotkanie grona osób chorujących i poświęcających się działalności na rzecz innych – tych, którzy również dotknięci są problemem psychicznym. Informację o zakończonych spotkaniach Akademii Liderów znajdą Państwo w niniejszej i w jednej z wcześniejszych relacji.

Przedstawiciele LSJ W „SERCU”

Dnia 13 lipca 2016 roku Zygmunt Marek Miszczak i Tomasz Bosko opowiedzieli uczestnikom zajęć organizowanych przez Klub „Serce” o celach, sposobach działania i dotychczasowych doświadczeniach Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. Warto dodać, iż przedstawiciele naszego stowarzyszenia przybyli do budynku przy ul. Gospodarczej 32 na zaproszenie terapeuty zajęciowego P. Barbary Michalskiej. Z przeprowadzonej w gronie podopiecznych Klubu dyskusji zrodziło się szereg pomysłów odnoszących się do dalszego funkcjonowania LSJ.  O planowanych owocach naszych inicjatyw piszemy w ostatniej części tego artykułu.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za wykazane zaangażowanie oraz zadawane pytania, P. Barbarze Michalskiej zaś za zaproszenie i inspirację.

Nasz udział w XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej

Przedstawiciele LSJ wzięli udział w zorganizowanym przez Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej beneficjentów, rodzin i profesjonalistów. Hasłem przewodnim krakowskiego Forum było: „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”. Impreza odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Auli Nowodworskiej Collegium Medicum UJ. Konkluzję, jaka nasuwa się uczestnikom prelekcji i paneli dyskusyjnych przeprowadzonych w trakcie Forum ująć można w wypowiedzianych przez prof. Dominikę Dudek słowach: Osoby chorujące mogą być pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Przedstawiciele LSJ zaznaczyli czynnie swoją obecność na obradach Forum – Zygmunt Marek Miszczak wygłosił m.in. jeden z referatów przewodnich, zatytułowany „Zdrowienie – trudna decyzja”. Wyżej wymieniony uhonorowany został także zaszczytnym tytułem Eksperta Cogito, odbierając z rąk prof. Krzysztofa Gierowskiego stosowny Certyfikat.

Po zakończeniu pierwszego dnia Forum odbyło się drugie w br. spotkanie Akademii Liderów, tym razem w rozszerzonym – obejmującym także uczestników spoza jej ścisłego grona – składzie. Gościem Akademii był tego dnia prof. Mike Slade z The University of Nottingham, który wyczerpująco odpowiadał na zadawane Mu pytania. Uczestnicy tego spotkania opuszczali je ubogaceni wiedzą na temat funkcjonowania ruchu pacjenckiego w Wielkiej Brytanii i w Europie. Naszym krakowskim Koleżankom i Kolegom  z Akademii Liderów pogratulować wypada skali podjętego przez Nich wysiłku organizacyjnego i jego pozytywnych rezultatów.

Nasze plany najbliższe…

Skończyły się wakacje – z wyjazdów i wypraw powróciliśmy do Lublina z odnowionym zapasem sił fizycznych, psychicznych i duchowych. …A zatem: do działania! Oprócz finalizacji przygotowań do Forum Psychiatrii Środowiskowej  w Lublinie (i towarzyszącego mu spotkania Akademii Liderów) czeka nas m.in. wyprawa do jednego z Oddziałów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Podobnie, jak to było w poprzednim roku, chcielibyśmy pacjentom zanieść słowa otuchy – Nadziei, że obecnie przeżywany przez Nich kryzys nie jest ostatnim słowem w Ich życiu. W miarę postępów zdrowienia (dzięki własnemu wysiłkowi wspartemu radami profesjonalistów i systematycznym przyjmowaniem leków) otworzą się przed Nimi nowe, piękne, nieoczekiwane dziś perspektywy. Pozostawimy po sobie informację na temat miejsc, w których będą Oni mogli – po opuszczeniu szpitala – znaleźć dalszą specjalistyczną pomoc. Jeśli się uda – będzie także coś dla ciała (owoc dla każdego uczestnika spotkania) i coś dla ducha (wspólne, przy akompaniamencie gitary śpiewane piosenki).

Pozostałe nasze plany to przygotowanie zwiedzania Lublina (z dyplomowanym przewodnikiem!) dla osób chorujących i (bardzo byśmy chcieli) sfinalizowanie wycieczki rowerowej nad Zalew Zemborzycki, połączonej z grillową ucztą na mecie. Planów jest zatem dużo. Stąd też życzymy sobie samym niezbędnej mobilizacji, zaangażowania współpracowników i …ładnej pogody.

Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: