BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 luty 2018

Zabawa i pączek

Dnia 08 luty 2018 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy – placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej świętowaliśmy „tłusty czwartek”. Oprócz tłustego, słodkiego pączka Uczestnicy bawili się na dyskotece.

Zdjęcie

Dyskoteka przygotowana była i prowadzona prze pracownię muzyczną. Wspólna zabawa to wydarzenie, na które czekano z niecierpliwością. W rytm muzyki disco polo i polskiego rocka nawet najbardziej stroniący od tego typu imprez przyłączyli się do wspólnej zabawy i integracji. Taniec przyniósł radość nie tylko uczestnikom, ale też pracownikom, łączył zabawę z rozwojem fizycznym tworząc więź pomiędzy ciałem a umysłem. Osoby niepełnosprawne potrzebują być w centrum uwagi. Potrzebują również współdziałania w życiu, z sobą i obok siebie. Muzyka jest interesującą formą rehabilitacji, niesie ponadto przyjemność i mobilizuje do ruchu. Taniec jest nie tylko umiejętnością stawiania kroków, to także nauczanie form towarzyskich, tj. przywitanie, proszenie do tańca, podziękowanie za wspólne towarzystwo i taniec. Opinie uczestników były odzwierciedleniem dobrej zabawy.

Zdjęcie

„Dobrze się bawiłem. Tańczyłem z dziewczynami” – Powiedział dumny z siebie Łukasz J,

„Było fajnie, tańczyłam z Kasią i Łukaszem” – Podobnie powiedziała Agata S,

Uczestnicy sami wybierali muzyką i obsługiwali sprzęt:

„Było super! Byłam odpowiedzialna za muzykę” – z radością oznajmiła Magda P.

„Muzyka była fajna” – mówiła Ania Sz.

Zdjęcie

Całokształt imprezy podsumowała Magda K: „Było fajnie, wszyscy tańczyli”.

Przy muzyce lubią bawić się wszyscy bez względu na sprawność fizyczną bądź umysłową, bez względu na wiek. Warto więc przekonywać wszystkich, że jesteśmy równi wobec siebie, jest to naszym obowiązkiem.

Zdjęcie

Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi, z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń, cierpień wpisanych w ich ciało i władzę, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka..” Jan Paweł II XXII encykliki Laborem exercens

Ci którzy wciąż zastanawiają się, zanim uczynią jeden krok, spędzają życie stojąc na jednej nodze.” Anthony de Mello

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem, znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.

Anna Kiszczak, Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: