BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Luty 2014

Zabawa jest nauką

Wszyscy tęsknimy za radością, zabawą. Nikt z nas nie chce być człowiekiem smutnym. Radość sprawia, że nasze życie odsłania swoje najpiękniejsze oblicze, że z entuzjazmem podejmujemy nasze codzienne obowiązki i że odnajdujemy w sobie siłę do mierzenia się z nieuniknionymi trudnościami. Gdy jesteśmy radośni wszystko jest piękne, inne chce się żyć i podejmować nowe wyzwania, zadania.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

Antoni Kępiński

 W czwartek 06 lutego podopieczni placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracownicy, rodzice, Zarząd Koła członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się na zabawie choinkowej.

 001

Rozpoczęcie spotkania

Po powitaniu wszystkich przybyłych przez przewodniczącą Zarządu Koła i kierownika WTZ w jednej osobie, zespoły działające przy warsztacie, zaprezentowali grę na bębnach – melodie świata (nowy układ muzyczny) oraz najnowszą prezentację – taniec. Układ taneczny wyreżyserowany przez p. M. Lisek, K.Gil i uczestników tańczących.

002

Premierowy występ – taniec

003

 ”Bębnoludy” i taniec

 W zespole „Bębnoludy” też zmiany, wprowadzono grę solową, taniec, podział na instrumenty.

Zabawa choinkowa to okazja do podjęcia rozmów w sprawie rozwoju i wyznaczania kierunków działania Koła. Gdy młodzież bawiła się rodzice z Zarządem rozmawiali m.in. o:

– dalszym funkcjonowaniu placówek

– możliwościach dalszego rozwoju koła

– wyjazdach na wycieczki, szkolenia, warsztaty

– wyjazdach z prezentacjami twórczości artystycznej

– treningu ekonomicznym

– treningu mieszkaniowym

– stanie zdrowia uczestników

– o własnych troskach, problemach…

„Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście”.       Wacław Buryła

Młodzież czekała z niecierpliwością na to spotkanie, obawiała się warunków atmosferycznych. Ale w grupie tkwi siła, zła aura została „przepędzona” i wszyscy mogli się spotkać i podać urokowi zimy i wspólnej zabawy. Do tańca grał wszystkim Łukasz L, a kiedy sam chciał potańczyć, wykorzystane zostały nagrania CD, mp3 i wszyscy byli zadowoleni …

 004

005

„…To człowiek człowiekowi jest najbardziej potrzebny do szczęścia. Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny … ” .

Staramy się wychodzić naprzeciw każdego aby smutków było jak najmniej i dla wszystkich świeciło słońce a dni upływały bez trosk.  Ta zabawa – spotkanie to możliwości rozmów pomiędzy rodzicami, bezpośredni kontakt z instruktorami, obejrzenie i posłuchanie tego czym żyje się na co dzień w naszym warsztacie.

Zarząd Koła na spotkanie zakupił dla wszystkich uczestników upominki, dziękujemy… radości z tego było bardzo wiele. Pracownia krawiecko zabawkarska dla najmłodszych dołożyła do słodyczy bardzo ładne poduszeczki wykonane podczas zajęć.

006

Poduszeczki

 Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania poprzez przywiezienie słodyczy, owoców, ciast.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą chcecie to wierzcie lub nie wierzcie w te słowa według mnie to bodziec, który działa i pozostaje na długo w pamięci.

Maria Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: