BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 sierpień 2015

Zachowania trudne?

Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością „Zachowania trudne?”, odbędzie się 13-14 listopada 2015 r. w Poznaniu w Centrum Naukowo-Dydaktycznym UMP przy ul. Przybyszewskiego 37.

Spotkania Na Tak to cykl międzynarodowych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Na Tak i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Plakat

Pomysł na stworzenie takiego cyklu zrodził się w Stowarzyszeniu Na Tak w 2010 roku podczas dyskusji na temat, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, by w maksymalnym stopniu uszanować ich prawo do autonomii i aktywności. Postanowiono grono dyskutantów poszerzyć o terapeutów i rodziców.

Konferencje mają charakter spotkania, podczas którego publiczność pozostaje w bliskim kontakcie z prelegentem. W dniu wykładowym po każdym bloku prelekcji jest czas na rozmowę z publicznością. W dniu warsztatowym trenerzy spotykają się ze słuchaczami w małych, 30-osobowych grupach.

Rokrocznie w Spotkaniach Na Tak uczestniczą teoretycy i praktycy – pracownicy naukowi, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, studenci, a także rodziny osób z niepełnosprawnością.

Więcej na stronie: Spotkania Na Tak

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: