BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
14 luty 2019

Zadecyduj na co przeznaczysz 1% swojego podatku

Organizacje pozarządowe biorą na swoje barki problemy społeczne, którymi powinna zajmować się administracja państwowa i samorządy. Pomóżmy Organizacjom Pożytku Publicznego w ich działaniach i przekażmy im 1% swojego podatku.

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT

Źródło: www.podatki.gov.pl

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).

Źródło: www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego należących do Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

L.p. Nazwa organizacji Adres/Telefon Nr KRS
1 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI ODDZIAŁ W LUBLINIE FAR al. Kraśnicka 127/129 (p.1, II piętro ), 20-718 Lublin 815261024biuro.lubelskie@far.org.plwww.far.org.pl/lubelskie.html 0000032645
2 FUNDACJA ALPHA ul. Cicha 10, 20-078 Lublin

815325806

biuro@autyzmlublin.pl www.autyzmlublin.pl/

0000282237
3 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA ul. Młodej Polski 32/144, 20-863 Lublin 502174209tln@teatroterapia.lublin.pl   www.teatroterapia.lublin.pl/ 0000316868
4 Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 9
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 576 23 59
www.ksnron.org
ksnron@interia.pl
0000050153
5 Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Lubomelska 1/3, pok. 101
20-072 Lublin
tel. (81) 742 45 51
fax (81) 742 45 51
www.lzinr.lublin.pl
lzinr@poczta.onet.pl
0000014813
6  Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23 pok.1420-068 Lublintel./fax 81 532 83 46www.lfoon.lublin.pl
lfoon.lublin@gmail.com
0000012639
7 Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Towarowa 19
20-205 Lublin
tel./fax(81) 444 45 44
www.lsa.lublin.pl
lsa@lsa.lublin.pl
0000007966
8 Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek ul. Organowa 2A
20-850 Lublin
tel./fax (81) 740 07 45
amazonki.lublin@gmail.comwww.amazonki.lfoon.lublin.pl/
0000017023
 9 Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne ul. Spółdzielcza 17C
24-150 Nałęczów
tel.\fax (81) 50 15 106
www.wtznaleczow.pl
wtz.naleczow@wp.pl
 0000241373
10 PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski 833712109kierownik@wtzmiedzyrzec.pl  www.wtzmiedzyrzec.pl/ 0000043936
11 Polski Związek Głuchych Oddział w Lublinie ul. Leszczyńskiego 50
20-068 Lublin
tel. (81) 533 06 05
www.pzg.lublin.pl
pzglublin@mbnet.pl
0000013179
12. Polski Związek Niewidomych Oddział w Lublinie ul. Piłsudskiego 17
20-407 Lublin
tel. (81) 441 53 25
www.pzn.lublin.pl
pzn.lublin@wp.pl
0000042049
13. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKI PSONI  ul. Słowackiego 7B
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 22 71
Stanisława Raczkiewicz
tel. 691 444 730
zk.tomaszowlubelski@psoni.org.plwww.psouutomaszow.pl
 0000266745
14 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PSONI HRUBIESZÓW ul. Górna 17, 22-500 Hrubieszów 846972466zk.hrubieszow@psouu.org.plwww.wtz.hrubieszow.info 0000162757
15 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PSONI LUBLIN Rogowskiego 5, 20-840 Lublin 817421293zk.lublin@psoni.org.plhttp://lublin.psoni.org.pl            ul. 0000008066
16 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PSONI ŁĘCZNA ul. Świętoduska 2
21-010 Łęczna
tel. (81)752 40 16
https://kolowlecznej.blogspot.com
psouul@poczta.onet.pl
0000357542
17 Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na NTM UroConti Oddział w Lublinie ul.Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 501 076 246
lublin@uroconti.plhttp://uroconti.pl/lublin/index.html
0000276415
18 Polskie  Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie al. Racławickie 22
20-282 Lublin
tel. 724 691 786
 www.ptsr-lublin.pl
lublin@ptsr.org.pl
0000083356
19 Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji GAR Oddział w Lublinie ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 661 605 059
www.gar.lublin.pl
biuro@gar.lublin.pl
0000046256
20 Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 4a
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 825763446
tel.(82)576 32 13
www.magnumbonum.pl
prezesmagnumbonum@interia.pl
0000021608
21 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie ul. Doświadczalna 46
20-800 Lublin
tel. (81)744 53 18
doswiadczalna@poczta.fm  www.doswiadczalna.pl/
0000024649
22 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną SONI w Poniatowej ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 42 36
www.niepelnosprawni.poniatowa.pl
soni-5@o2.pl
0000012774
23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „SŁONECZKO”w Lublinie ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 501 292 467
www.sloneczko.org.pl
stow-sloneczko@o2.pl
0000282673
24 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość
tel. (84) 627 14 38
marikrol@poczta.onet.plwww.krokzakrokiem.org.pl/
0000057364
25 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie ul. Poturzyńska 1
20-432 Lublin
tel. 731 160 029
www.ukrytyskarb.ovh.org
ukryty-skarb@o2.pl
0000227024
26 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „BLIŻEJ ŚWIATA” ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin 513 019 044BIURO@BLIZEJ-SWIATA.ORGwww.blizej-swiata.org 000015377

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: