BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
26 styczeń 2015

Zadecyduj na co przeznaczysz 1% swojego podatku

Organizacje pozarządowe biorą na swoje barki problemy społeczne, którymi powinna zajmować się administracja państwowa i samorządy. Pomóżmy Organizacjom Pożytku Publicznego w ich działaniach i przekażmy im 1% swojego podatku.

 

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego należących do

Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

L.p. Nazwa organizacji Adres/Telefon Nr KRS
1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu –  Oddział w Lublinie ul. Droga Męczenników
Majdanka 20
20-319 Lublin
tel. (81) 444 34 20
www.kta.lublin.pl
kta.lublin@wp.pl
0000055648
2. Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 9
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 576 23 59
www.ksnron.org
ksnron@interia.pl
0000050153
3. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Lubomelska 1/3, pok. 101
20-072 Lublin
tel. (81) 742 45 51
fax (81) 742 45 51
www.lzinr.lublin.pl
lzinr@poczta.onet.pl
0000014813
4. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Towarowa 19
20-205 Lublin
tel./fax(81) 444 45 44
www.lsa.lublin.pl
lsa@lsa.lublin.pl
0000007966
5. Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek ul. Organowa 2A
20-850 Lublin
tel./fax (81) 740 07 45
amazonki.lublin@gmail.com
0000017023
6. Polski Związek Głuchych Oddział w Lublinie ul. Leszczyńskiego 50
20-068 Lublin
tel. (81) 533 06 05
www.pzg.lublin.pl
pzglublin@mbnet.pl
0000013179
7. Polski Związek Niewidomych Oddział w Lublinie ul. Piłsudskiego 17
20-407 Lublin
tel. (81) 441 53 25
www.pzn.lublin.pl
pzn.lublin@wp.pl
0000042049
8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej ul. Świętoduska 2
21-010 Łęczna
tel. (81)752 40 16
www.kolo.leczna.prv.pl
psouul@poczta.onet.pl
0000357542
9. Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na NTM UroConti Oddział w Lublinie ul.Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 501 076 246
www.uroconti.lublin.pl
teresa.bodzak@wp.pl
0000276415
10. Polskie  Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie al. Racławickie 22
20-282 Lublin
tel. 724 691 786
 www.ptsr-lublin.pl
lublin@ptsr.org.pl
0000083356
11. Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 2
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 576 32 27
tel.(82)576 32 13
www.magnumbonum.pl
prezesmagnumbonum@interia.pl
0000021608
12. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie ul. Doświadczalna 46
20-800 Lublin
tel. (81)744 53 18
www.doswiadczalna.fm.interia.pl
doswiadczalna@poczta.fm
0000024649
13. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną SONI w Poniatowej ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 42 36
www.niepelnosprawni.poniatowa.pl
soni-5@o2.pl
0000012774
14. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji GAR Oddział w Lublinie ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 661 605 059
www.gar.lublin.pl
biuro@gar.lublin.pl
0000046256
15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „SŁONECZKO”w Lublinie ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 501 292 467
www.sloneczko.org.pl
stow-sloneczko@o2.pl
0000282673
16. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość
tel. (84) 639 33 11
www.spdn.pl
marikrol@poczta.onet.pl
0000057364
17. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie ul. Poturzyńska 1
20-432 Lublin
tel. (81) 791 40 75 99
www.ukrytyskarb.ovh.org
ukryty-skarb@o2.pl
0000227024
18.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Tomaszowie Lubelskim  ul. Słowackiego 7B
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 22 71
Stanisława Raczkiewicz
tel. 691 444 730
www.psouutomaszow.pl
wtz.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
 0000266745
 19. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne ul. Spółdzielcza 17C
24-150 Nałęczów
tel.\fax (81) 50 15 106
www.wtznaleczow.pl
wtz.naleczow@wp.pl
 0000241373
20.  Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23 pok.1420-068 Lublintel./fax 81 532 83 46

www.lfoon.lublin.pl
lfoon.lublin@gmail.com

 0000012639

 

Jak to uczynić?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisujemy:

  • nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% naszego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  • kwotę, którą chcemy przekazać organizacji – nie może ona być większa niż 1% tego podatku, który mamy do zapłacenia urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na to, jak organizacja pożytku publicznego wykorzysta przekazane jej pieniądze (np. podatnik może wskazać np. konkretną osobę, której organizacja pomaga lub oddział organizacji); informację tę umieszczamy w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: