BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 maj 2019

Zajęcia o niepełnosprawności w lubelskich przedszkolach

Spośród trzech Fundacji, które będą gościły w lubelskich przedszkolach, Fundacja TPSW z Warszawy zrealizowała w kwietniu zajęcia w: Przedszkolu Nr 75 przy ul. Żelazowej Woli 24, Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36 „Tęczowa Łąka” przy ul. Konrada Wallenroda 4 oraz Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym Nr 70 przy ul. Smyczkowej 2. 

„Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020” przewidywał w 2019 roku przeprowadzenie zajęć wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mających na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością.  

Projektem objętych zostało 13 grup przedszkolnych i 250 przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem osób niewidomych, niesłyszących i poruszających się na wózkach. Przedszkolaki uczestniczyły w scenkach, oglądały filmy oraz poznały rolę psów serwisowych, psów przewodników, psów sygnalizujących oraz psów asystentów. Realizatorzy zadania przyjechali do Lublina z psem asystującym Spajkiem, który budził największe emocje wśród dzieci.

Źródło: lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: