BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Grudzień 2011

Zakupy, zakupy

– realizacja treningu ekonomicznego…

Podopieczni  z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy po raz kolejny wyjechali do Łęcznej na realizację treningu ekonomicznego. W miesiącu grudniu uczestnicy dostali większe kwoty do wydania. Zwiększone kwoty powstały z niewypłaconego treningu ekonomicznego na przełomie całego roku z tytułu różnego rodzaju nieobecności uczestników.

 

Uczestnik Warsztatu otrzymuje środki finansowe, tzw. trening ekonomiczny w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego na podstawie kodeksu pracy.

Trening ekonomiczny – wnioskują instruktorzy terapii zajęciowej poszczególnych pracowni na Radzie Programowej.

W wyjeździe uczestniczyły osoby, które mają w swoich indywidualnych programach zawarte realizację treningu w czasie pobytu w warsztacie.

 

Wyjazd to doskonałe sprawdzenie umiejętności planowania, wydatkowania poruszania się w sklepach i odnajdywanie w rzeczywistości. Różnorodność towarów zachęca i kusi, młodzież tak wiele chciała by kupić a możliwości są ograniczone. Wielu z naszych podopiecznych dzięki wyjazdom mogła poznać wielkie super markety, dla wielu z nich są to jedyne wyjścia, wyjazdy na zakupy a szkoda…

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: