BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 październik 2017

Założył fundację i pomagał innym. Dziś sam potrzebuje pieniędzy na zakup protezy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: