BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Sierpień 2014

ZAMOŚĆ: Umowa podpisana. Przy szpitalu „papieskim” powstanie ośrodek radioterapii

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW