BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 styczeń 2019

„Zanim skrytykujesz dziecko z Zespołem Aspergera, uruchom empatię” – rozmowa o tym, jak wyjątkowo i intensywnie odbierają świat osoby z Zespołem Aspergera

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: