BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 październik 2018

Zapraszamy do Psycho-Kina

W obliczu wielorakich zaniedbań medialnych deformujących wizerunek osoby chorującej psychicznie/doświadczającej wielorakich kryzysów, lubelskie PsychoKino stwarza niepowtarzalną szansę uzupełnienia wiedzy przez wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Ambitne produkcje filmowe, z którymi od lat zapoznawać się można nieodpłatnie w Chatce Żaka przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie nie zastąpią rzetelnej publicystyki dziennikarskiej, mogą jednak w stosunku do skandalizujących przekazów pełnić rolę antidotum. Integralną częścią PsychoKina jest następująca po projekcji filmowej dyskusja w gronie panelistów, wśród których tradycyjnie znajdują się przedstawiciele instytucjonalnej psychiatrii, osób po kryzysie psychicznym i Ich rodzin.

Najbliższa – otwarta dla wszystkich zainteresowanych – projekcja to pokaz filmu pt. „Lęk wysokości” w reżyserii Bartosza Konopki w dniu 15. X. 2018 r. o godz. 16.30. Organizatorami są: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS. Wszystkich zainteresowanych problematyką życia osób chorujących psychicznie serdecznie zachęcam do skorzystania z powyższej oferty.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: