BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 sierpień 2016

Zapraszamy na III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Tegoroczna edycja Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin odbędzie się 9-10 września 2016. Kongres będzie częścią Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Źródło: www.lublin.eu

W jego ramach zostaną wybrani przedstawiciele i przedstawicielki trzeciego sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz wręczone nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin dla trzeciego sektora.

W tym roku Forum i Kongres współorganizujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur, Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to odbędzie się 9-10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur. Będzie to dwudniowe spotkanie organizacji z Lublina, ale również z województwa lubelskiego. W programie znajdą się spotkania, wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty. Będzie to świetne miejsce do spotkania osób związanych z trzecim sektorem, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz wybory osób reprezentujących organizacje w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Zapraszamy do zgłaszania organizacji pozarządowych na III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz do zgłaszania osób chcących reprezentować organizacje w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia znajdują się w załącznikach na stronie www.lublin.eu/konkgresngo. Na zgłoszenia czekamy do 26 sierpnia 2016 r. W Kongresie i Forum mogą wziąć udział wszystkie osoby współpracujące z daną organizacją, jednocześnie każda organizacja musi wskazać osobę, która będzie formalnie ją reprezentowała w trakcie głosowań.

Program jest współtworzony przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Spotkania Kultur. Będziemy na bieżąco informować o postępach w pracach zespołu i uaktualniać kolejne części programu. Zapraszamy jednocześnie wszystkie organizacje do czynnego współtworzenia programu tego wydarzenia. Czekamy na propozycje i uwagi pod adresem e-mail dbirycka@lublin.eu. Wydarzenie to będzie miejscem, gdzie znajdzie się przestrzeń na własną prezentację i nawiązanie nowych kontaktów. Będzie istniała możliwość prezentacji organizacji pozarządowych w dowolnej formie (film, wystawa, happenig itp.), nie zabraknie miejsca gdzie będzie można podzielić się materiałami informacyjnymi z innymi osobami uczestniczącymi.

Więcej na stronie: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: