BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Styczeń 2020

Zaproszenia na spotkanie „Przestrzeń wspólna”

Zapraszamy na kolejne wydarzenie tematyczne kafejki partycypacyjnej w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

Najbliższe spotkanie pn. „Przestrzeń Wspólna odbędzie się 3 lutego 2020 roku (poniedziałek), o godz. 17.30 w sali Czarnej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.

Spotkanie warsztatowe ma na celu rozmowę o przestrzeni wspólnej w kontekście społeczności lokalnych w Lublinie. Jak integrować mieszkańców i mieszkanki, jak wspierać ich inicjatywy, umożliwiać ich realizację? Czy idea wspólnej otwartej przestrzeni sąsiedzkiej, gdzie mogą przyjść osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i spędzić razem czas jest potrzebna w Lublinie? Jak budować kapitał społeczny wzmacniając więzi i lokalne sieci współpracy pomiędzy instytucjami kultury, sportu, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi? Jak tworzyć miejsca przyjazne dla inicjatyw kulturalnych, społecznych i sportowych? Jak tworzyć przestrzeń możliwości, współdzielenia różnych zasobów, miejsc, sprzętu, materiałów, wiedzy, umiejętności, czasu?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby chcące korzystać i tworzyć wspólną przestrzeń w Lublinie, jak również podmioty potencjalnie zaangażowane w budowanie kapitału społecznego: organizacje pozarządowe, przedstawicieli i przedstawicielki instytucji oraz osoby reprezentujące Urząd Miasta Lublin. Materiały ze spotkania będą stanowiły wkład do kolejnych etapów pracy nad Strategią Lublin 2030.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Mikołajewskim z Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie, który w pierwszej części spotkania opowie o dobrych praktykach.
https://wck-wola.pl/

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM).

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, a także do rozpowszechniania informacji o tym i kolejnych wydarzeniach.

Bardzo proszę o informację zwrotną dotyczącą planowanego uczestnictwa w spotkaniu.

Paula Krać paula.krac@lublin.eu tel 81 466 25 55

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 2030.lublin.eu oraz na Facebook: https://www.facebook.com/Lublin2030/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: