BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 kwiecień 2015

Zaproszenie do udziału w warsztatach w ramach konsultacji publicznych: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie warsztatami organizowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu PO KL „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” dotyczącymi opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, odpowiadając na sygnały dotyczące zorganizowania kolejnych warsztatów, uprzejmie informujemy, iż dodatkowa sesja warsztatowa zostanie zorganizowana w Katowicach w dniu 20 kwietnia br.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 8 kwietnia do 16 kwietnia br.

W warsztatach jednorazowo może brać udział do 50 osób. Uczestnicy warsztatów pracują w grupach 8-10 osobowych. Każda z grup pracować będzie nad jednym tematem. Celem pracy będzie wskazanie potrzeb, mocnych i słabych stron rozwiązań z zakresu dyskutowanego tematu. Każdej grupie towarzyszy moderator, który pomaga w kwestiach technicznych, np. przy opracowywaniu wniosków z pracy grupy. Na zakończenie warsztatów każda z grup prezentuje wyniki swojej pracy.

Tematy prac grup warsztatowych:

  • warunki organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych,
  • system wspomagania szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych,
  • finansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Program warsztatów:

  • 10:30–11:00 – wprowadzenie
  • 11:00–12:40– praca w zespołach warsztatowych
  • 12:40– 13:10– przerwa obiadowa
  • 13:10–13:50– prezentacja wyników prac zespołów warsztatowych, dyskusja nad wypracowanymi rozwiązaniami
  • 13:50–14:00 – podsumowanie.

W trakcie każdego spotkania przewidziany jest serwis kawowy oraz obiad. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zwraca kosztów dojazdu, ani noclegu.

W związku z organizowaniem dodatkowej sesji warsztatowej, zmianie ulega termin przedstawienia raportu z konsultacji publicznych – zostanie on opublikowany do dnia 22 czerwca 2015 roku (pierwotny termin to 15 maja 2015 roku).

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: