BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 sierpień 2016

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz debaty tematyczne

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne w województwie lubelskim w dniach 13 – 16 września 2016 r.

Logo - Rzecznik Praw Obywatelskich

Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie możliwość poruszenia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu. Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

Konsultacje będą odbywały się według kolejności w: Puławach, Opolu Lubelskim, Kraśniku, Zamościu, Chełmie i Lublinie.

Wszystkich zainteresowanych Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na debatę:

Prawo do wolności sumienia i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP*, która odbędzie się w Lublinie, 16 września 2016 r. w godz. 16.30 – 18.30

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich:

13 września 2016 r.

Puławy

Sala nr 131 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4

17.30 – 19.30

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.


14 września 2016 r.

Opole Lubelskie

Sala Taneczna w Opolskim Centrum Kultury, ul. Lubelska 30

9.30 – 11.30

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.

Kraśnik

Sala konferencyjna przy Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku,
ul. Słowackiego 7

14.00 – 16.00

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.


15 września 2016 r.

Zamość

Sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4

9.00 – 11.00

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.

 Chełm

Sala nr 206 (II piętro) w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti,
ul. Partyzantów 40

16.30 – 18.30

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.


16 września 2016 r.

Lublin

Sala Czarna w Galerii Labirynt, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

12.00 – 14.00

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.

16.30 – 18.30

Debata konstytucyjna Prawo do wolności sumienia i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP*.

Zaproszenie do udziału w debacie kierujemy do osób, które są zainteresowane tematem, chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać inny punkt widzenia, poszerzyć horyzonty. Wstęp wolny dla każdego. Debatę poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.


Na spotkania można się zgłosić – za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=Lubelszczyzn
– mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
– lub telefonicznie: (22) 55 17 985.
Rejestracja ułatwia nam organizację spotkania, dlatego bardzo nam na niej zależy. Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie.
Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl


 

*Art. 53 Konstytucji RP:

Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: