BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2018

Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności -w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 19/17 (Dz. U. poz. 1241)

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: