BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2018

Zbiórka Karmy dla Bezdomnych Zwierząt z Zamojskiego Schroniska

Środowiskowy Dom Samopomocy Krok dalej w Białobrzegach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zorganizował zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku w Zamościu.


W odpowiedzi na ogłoszenie o zbiórce, której pomysłodawcą jest uczestnik ŚDS w Białobrzegach-Mateusz Sokołowski zgromadziliśmy już drugą partię karmy dla psów i kotów, przekazywaną od lipca 2018 r. przez sympatyków zwierząt. Karmę przekazały osoby z niepełnosprawnością, pracownicy i pacjenci Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, którzy wykazali duże zaangażowanie w pomoc bezdomnym zwierzętom.

Oficjalne przekazanie zebranej karmy na ręce kierownictwa Schroniska nastąpi 26.10.2018 r. o godzinie 11.00 w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zamościu przy ul. Braterstwa Broni 161. Zapraszamy do rozpropagowania wśród mieszkańców Zamościa idei pomocy porzuconym zwierzętom i docenienia osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów angażujących się w bezinteresowną pomoc na ich rzecz.

Michał Król

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: