BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 luty 2019

Zbiórka w Katedrze w intencji budowy „Rodzinnego Domu”

W dniu 3 lutego w Zamojskiej Katedrze była odprawiona przez Jego Eks. Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego Msza Św. w intencji powodzenia budowy kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Zamościu przy ulicy Kresowej 24 pn. „Rodzinny Dom”.

Inwestycję tę rozpoczęło w grudniu 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Tego dnia po wszystkich Mszach Świętych odbywała się zbiórka publiczna środków finansowych prowadzona przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Dzięki hojności wiernych udało się zebrać kwotę 8008,35 zł.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim wspierającym budowę Rodzinnego Domu.

Fotogaleria

Michał Król

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: