BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 sierpień 2017

Zejść wózkiem po schodach? Dzięki polskiemu wynalazkowi teraz to możliwe!

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: