BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Wrzesień 2019

„Złoty Gryf” dla PSONI w Łęcznej

W bieżącym roku powiat łęczyński obchodził swoje 20-lecie. 

Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia osób i podmiotów, których działalność i znaczące osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego powiatu łęczyńskiego, a także promocji walorów turystycznych, kulturowych w kraju i poza granicami. Starostwo Powiatowe w Łęcznej zorganizowało konkurs „Złoty Gryf”.

W ramach konkursu przyznano nagrody w czterech kategoriach – działalność: gospodarcza, społeczna, sportowa, kulturalna. Nagroda „Złotego Gryfa” może być wręczona osobom fizycznym, osobom prawnym (w tym: instytucjom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom, klubom sportowym, innym podmiotom, działającym na terenie powiatu łęczyńskiego lub szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu, a wnioskować o przyznanie nagrody mogą składać następujące osobistości: przewodniczący rady powiatu łęczyńskiego, zarząd powiatu łęczyńskiego, radni rady powiatu łęczyńskiego w liczbie co najmniej 3, a także burmistrz/wójt gminy z terenu powiatu łęczyńskiego, radni rady gminy z terenu powiatu łęczyńskiego w liczbie co najmniej 3 oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, społeczne, sportowo – kulturalne z terenu powiatu łęczyńskiego, mieszkańcy powiatu łęczyńskiego w liczbie co najmniej 20.

Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej otrzymało „Złotego Gryfa” Powiatu Łęczyńskiego w kategorii: działalność społeczna. Nagroda została przyznana przez P. Krzysztofa Niewiadomskiego Starostę Łęczyńskiego.

„Złoty Gryf” został odebrany przez delegatkę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej 15 września 2019 r. podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Łęcznej.

Martyna Bernecka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: