BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Styczeń 2013

Zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o zmianie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców z otwartego rynku pracy. W 2013 roku utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinansowania przez zakłady pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy, a aktualne wsparcie przedstawia się następująco:

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

2. 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3. 40 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia
w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy :

1.      70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,

2.      90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty:

 

stopień niepełnosprawności Otwarty rynek ZPCHR
znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki
ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.970 zł

 

1.890 zł

 

1.080 zł

 

3.300 zł

 

2.100 zł

 

1.200 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.890 zł

 

1.050 zł

 

420 zł

 

2.700 zł

 

1.500 zł

 

600 zł

Informacja pochodzi z Portalu dla osób z niepełnosprawnością i pracodawców

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: