BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Październik 2011

Zmiana nazwy DPS przy ul. Ametystowej

20 października 2011 r. odbędzie się sesja Rady Miasta, jednym z punktów obrad będzie nadanie imienia Błogosławionego Jana Pawła II Domowi Pomocy Społecznej mieszczącego się w Lublinie przy ul. Ametystowej 22.

Rada Mieszkańców oraz personel wystąpili z inicjatywą do Rady Miasta o nadanie takiego imienia, prośba ta została poparta odpowiednią ilością podpisów. Biskup Administrator Archidiecezji Lubelskiej dr Mieczysław Cisło pozytywnie przychylił się do tego projektu.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: