BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Styczeń 2012

Zmiana siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że z dniem 11 stycznia 2011 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zmieniło swoją siedzibę. Obecnie biuro mieści się na ul. Leszczyńskiego 23 (przy stadionie Lublinianki, w budynku po Totalizatorze Sportowym).

Kontakt (numery telefonów i adresy mailowe pozostają bez zmian):

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Sekretariat Biura: 81 466 20 68, fax: 81 466 20 67
Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych: 81 466 20 66

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych działa jako część Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lublin.

W Ośrodku BEZPŁATNE informacje i porady otrzymają:

 – osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie

– instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

– pracodawcy i potencjalni pracodawcy osób niepełnosprawnych

 Pracownicy Ośrodka udzielają kompleksowych informacji i porad dotyczących problematyki niepełnosprawności a w szczególności w zakresie:
 1. Obowiązujących systemów orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych
 2. Praw osób niepełnosprawnych
 3. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego
 4. Zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze
 5. Spraw dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów
 6. Likwidacji barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się
 7. Działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby niepełnosprawne
 8. Rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
 9. Ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa
 10. Ustawowego wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych
 11. Instytucji wspierających osoby niepełnosprawne
 12.Spraw dotyczących organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 13. Programów finansowanych ze środków PFRON
 14. Funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin, jak też w zakresie sposobu  poruszania się po nim w celu szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy

W razie potrzeby można skorzystać z BEZPŁATNEJ informacji i pomocy doświadczonych specjalistów (najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu):

– prawnika – środa w godzinach 13.00 – 15.00
– psychologa – czwartek w godzinach 13.00 – 15.30

Przy Ośrodku działają grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: