BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Maj 2014

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Pion ds świadczeń socjalnych informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014 poz. 559), zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. – 1200 zł miesięcznie,
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie ma konieczności ponownego składania wniosków.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

pobierz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Informacja pochodzi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW