BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Maj 2019

Zostań uDOSTĘPniaczem! Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z firmą PRownia – Sztuka Relacji s.c. uruchomiło realizację konkursu „uDOSTĘPniacze” skierowanego do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenu całej Polski.Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się,  czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. 

Uczniowie pracując zespołowo pod kierownictwem nauczycieli mogą zaproponować rozwiązanie służące likwidacji barier. Nauka przez zabawę może stanowić doskonałą inspirację tak dla rówieśników jak i dla dorosłych a być może stać się zalążkiem do realnych rozwiązań na rzecz dostępności.   

Zgłoś swoją szkołę do udziału w Konkursie, zbierz zespół i wygrajcie nagrody!

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

Lekcje dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom (dla grupy min. 20 uczniów) 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdzie się min. film animowany.

Szkolenie – specjalne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.

Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs, w którym każdy wygrywa! Nagrodami w Konkursie są: nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli, upominki, a także warsztaty. Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w październiku 2019 r., a także w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.

Warsztaty – każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma od 3 do 6 warsztatów z dostępności dla uczniów. Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy delegowani przez Organizatorów Konkursu. 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać uzupełniając formularz dostępny w zakładce Zgłoś Szkołę. Zgłoszenia można dokonać w terminie od 9.05.2019 r. do 18.06.2019 r. Decydująca jest poprawność i kolejność zgłoszeń. 

Kontakt do biura projektu:

 

Więcej informacji na stronie: udostepniacze.miir.gov.pl

 

Magdalena Olszewska 
  
Wydział Dostępności 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
tel. 22 273 80 25 
Magdalena.Olszewska@miir.gov.pl 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: