BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Listopad 2017

Warsztaty na temat „Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach szkoleniowych w ramach projektu „Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków PFRON.

Zgłoszenie jest równoważne z uczestnictwem we wszystkich zajęciach wg. zamieszczonego programu.

Tematyka zajęć Ilość godzin
Zajęcia grupowe(5 osobowe) Zajęcia indywidualne
Terapia Tkanek Miękkich 10 4
Zaopatrzenie ortopedyczne dziecka niepełnosprawnego w zależności od rodzaju dysfunkcji 10 4
Technologie informacyjno-komunikacyjne 10 4
Prawne aspekty funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 10 2
Wsparcie społeczne i instytucjonalne dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 10 2

Planowane terminy realizacji szkoleń: od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Miejsce prowadzenia szkolenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin

Ilość uczestników 25 ( w tym 20 osób z województwa lubelskiego, 5 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego).

Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnione obiady w przerwie prowadzonych zajęć. Uczestnicy spoza województwa lubelskiego mogą przyjechać razem ze swoim dzieckiem niepełnosprawnym, któremu w godzinach zajęć szkoleniowych zapewniamy opiekę. Uczestnicy spoza woj. lubelskiego wraz ze swoimi dziećmi będą mieli dodatkowo zapewnione zakwaterowanie z wyżywieniem oraz transport z miejsca zakwaterowania do ośrodka Stowarzyszenia i z powrotem.

Więcej szczegółowych informacji pod numerem telefonu 81 744-53-18.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: doswiadczalna@poczta.fm

W treści maila prosimy umieścić:

1.informację o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w proponowanych szkoleniach w ramach projektu „Zwiększanie kompetencji osobistych rodziców drogą do poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym” dofinansowanego ze środków PFRON;

2. ilość osób przyjeżdżających;

3. imię i nazwisko;

4. tel. kontaktowy;

5. województwo;

6. informację „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

lub

prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w biurze

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin

tel. 81 744-53-18

Rekrutacja trwa.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: