BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Grudzień 2012

Życie na emeryturze może być piękne

Maria Ryszarda Todys – Płonka – dla przyjaciół Rysia. Została nominowana w konkursie Medal Prezydenta Miasta Lublin w 2012 dla osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Czynna członkini Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowuje programy i w nietuzinkowy sposób prowadzi wiele imprez integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

KR – Czy jest Pani rodowitą lublinianką?

Maria Ryszarda Todys – Płonka – Urodziłam się i mieszkam w Lublinie.

KR – Jakie ma Pani wykształcenie?

MRT-P – Mam wykształcenie wyższe artystyczne (muzyka, taniec, etnografia) I, II, III st. specjalizacji zawodowej: pedagogika równoległa, praca pozalekcyjna i pozaszkolna.

KR – Od kiedy działa Pani w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie?

MRT-P – Od 19.05.2005 r. byłam czynnym działaczem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie. W zakresie moich czynności było: opracowanie projektów kulturalnych, prowadzenie imprez artystycznych, warsztatów szkoleniowych z zakresu zdrowia, rekreacji i zagospodarowania czasu wolnego.

Obecnie jestem na emeryturze. Ostatnim stanowiskiem i  miejscem pracy przed odejściem na emeryturę była funkcja doradcy metodycznego edukacji kulturalnej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Lublinie

KR – Sytuacja finansowa przeważającej części emerytów i rencistów jest powszechnie znana. Czy Związek stara się pomagać osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej?

MRT-P – Są ta seniorzy, którzy osamotnieni nie umieją odnaleźć swojego miejsca na emeryturze. Wtedy do działania muszą wchodzić tacy ludzie jak ja, czyli animatorzy kultury i sportu. Swoją kreatywnością zarażają innych i wtedy świat staje się piękniejszy.

Uważam, że życie na emeryturze może być piękne wtedy, kiedy człowiek ma swoje pasje, realizuje je, spotyka się z ludźmi i umie pogodzić zajęcia rodzinne z działalnością społeczną.

KR – Wiem, że PZERiI organizuje wiele uroczystości i  jubileuszy, na których Pani występuje w roli osoby prowadzącej spotkania. Miałem okazję kilka razy być na takich imprezach i z przyjemnością słuchałem Pani zapowiedzi. Czy lubi Pani swoją pracę?

MRT-P – Lubię swoją działalność, która daje mi wiele satysfakcji.

KR – Znalazłem w internecie Pani nazwisko w składzie Prezydium i Komisji Problemowych Rady Nadzorczej SM Czechów w Lublinie na lata 2010-2013. Czym konkretnie zajmuje się Pani w tej Komisji?

MRT-P – Jestem działaczem samorządowym. Pełnię funkcję przewodniczącej komisji socjalno-oświatowo-kulturalnej Rady Nadzorczej SM „Czechów” w Lublinie, w Radzie Osiedla im. H. Wieniawskiego SM „Czechów”.

KR – Czy Pani praca na rzecz innych osób została jakoś uhonorowana?

MRT-P –  Zostałam wyróżniona następującymi odznaczeniami:

– zasłużony działacz kultury;
– złota odznaka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
– zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

KR – Dziękuję bardzo za wywiad.

Zdjęcia pochodzą ze strony Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Lublinie.


*Wywiad z Marią Ryszardą Todys – Płonką przeprowadziłem drogą elektroniczną.

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: