BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Maj 2014

Życie po amputacji. „Nie jestem inwalidą” – mówi Przemysław Pełka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW