BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 kwiecień 2015

„Życie z autyzmem” – wystawa prac konkursowych

Miasto Lublin wspólnie z organizacjami pozarządowymi zaprasza na wernisaż wystawy prac plastycznych wyłonionych w drodze konkursów w ramach obchodów Lubelskich Dni Autyzmu. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i upominki.

W konkursie „Ja i mój świat” wzięli udział uczniowie z autyzmem ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Drugi konkurs”Świat Rain Man’a” skierowany został do studentów UMCS. Podczas wernisażu wręczone zostaną dyplomy i upominki dla autorów wyróżnionych prac. Wystawie towarzyszyć będą prace fotograficzne rodziców dzieci z autyzmem pt. „Nasze pasje”, przygotowane przez Fundację JiM- Klub Rodziców JiM Lublin.

Wernisaż wystawy prac plastycznych wyłonionych w drodze konkursów w ramach obchodów Lubelskich Dni Autyzmu rozpocznie się 15 kwietnia (środa) o godz. 10.00 w Instytucie Pedagogiki UMCS przy ul. Narutowicza 12 w Lublinie. Prace prezentowane będą do dnia 20 kwietnia (poniedziałek). Organizatorami wystawy są: Instytut Pedagogiki UMCS, Fundacja Alpha w Lublinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie.

Źródło: Samorząd Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: