BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Grudzień 2011

Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku 2012 Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki pragnie złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zarówno zawodowych, jak i w życiu prywatnym. Niech nadchodzący rok przyniesie dużo ciekawych i wartościowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, a także mądrych i odpowiedzialnych decyzji.

Mamy nadzieję, że w Nowym Roku dojdzie do długo oczekiwanej w naszym kraju ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która umożliwi osobom niepełnosprawnym skuteczne korzystanie z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na równi z innymi osobami, a przez to przyczyni się do zwiększenia ich szans i poprawy sytuacji.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: