BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Kwiecień 2012

Żyj kolorowo

Scena Domu Kultury Kolejarz przy ul. Kunickiego 35 stała się miejscem radosnej zabawy dla widzów i pokazem sztuki teatralnej zespołów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku odbył się tu XXII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych – Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku SANS’2012.

Artystów i widzów powitała Aleksandra Warmińska, dyrektor ROPS w Lublinie. Na ręce Michała Stanowskiego, Koordynatora Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku przekazała list od Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Po części oficjalnej nadszedł czas występów kilkunastu zespołów z Polski i zagranicy. W niepowtarzalnej atmosferze pulsujących kolorowych świateł mogliśmy obserwować występy niepełnosprawnych artystów. Widać było ich zaangażowanie i chęć udowodnienia, że osoby z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi mogą w ciekawy sposób zaprezentować się jako aktorzy teatralni. Doskonale bawiła się publiczność, nagradzając brawami każde przedstawienie.
Ostatni dzień poświęcono na podsumowanie przeglądu. Biorące udział w doskonałej zabawie zespoły artystyczne zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, kwiatami oraz słodyczami.

Michał Stanowski podziękował występującym osobom. Dziękował również wolontariuszom Nieprzetartego Szlaku, którzy zorganizowali i przeprowadzili XXII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Ich pomoc była również niezbędna przy dotarciu na scenę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Niestety, Dom Kultury Kolejarz nie jest przystosowany dla wózkowiczów.

Był to też czas uczczenia pamięci o niedawno zmarłej Pani Alinie Stanowskiej – Wielkim Człowieku Teatru oraz Przyjacielu i Współorganizatorze Nieprzetartego Szlaku.

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: