BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 luty 2017

Żywa Biblioteka w Zamościu

11 marca 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00  w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na ulicy Kamienna 20 odbędzie się nowe wydarzenie – „Żywa Biblioteka / Human Library Zamość” organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

Żywa Biblioteka w Zamościu uzyskała Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, a także Prezydenta Miasta Zamościa  Andrzeja Wnuka.

Żywa Biblioteka jest projektem edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony Praw Człowieka. Pierwsza Żywa Biblioteka odbyła się w 2000 roku w Dani, a w Polsce takie wydarzenia mają miejsce od 2007 roku.

Żywa Biblioteka w Zamościu PLAKAT

Żywa Biblioteka działa jak prawdziwa biblioteka z tą różnicą, że książkami są ludzie, a czytanie jest rozmową. Książkami są przedstawiciele grup, które spotykają się ze stereotypami, dyskryminacją i wykluczeniem. Rozmowy te odbywają się najczęściej indywidualnie, czasem w małych grupach. Osoby, które chcą wziąć udział w Żywej Bibliotece zapraszamy do Książnicy Zamojskiej w dniu wydarzenia. Po zarejestrowaniu się dostają karty czytelnika. Następnie należy przejrzeć katalog aby wiedzieć z jakimi książkami można będzie porozmawiać i sprawdzić ich dostępność w danym momencie. Czytelnik wybiera z katalogu jedną książką, której tytuł najbardziej go interesuje. Następnie Książka i Czytelnik decydują, w którym miejscu usiądą i będą rozmawiać. Rozmowa z każdą Książką może trwać maksymalnie 25 minut. Po rozmowie Czytelnik może zdecydować się wypożyczyć kolejną Książkę lub na tym zakończyć udział w wydarzeniu.

Udział w projekcie Żywych Książek i Czytelników ma wpływać na kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec różnorodności oraz ma zachęcać do krytycznego myślenia. Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, religię, kolor skóry, przekonania czy ich osobiste doświadczenia. Uważamy, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa i okolic. W programie wydarzenia przewidziane są także zabawy animacyjne na temat tolerancji zorganizowane przez animatorów kultury z Zamojskiego Domu Kultury. Zaplanowaliśmy również projekcję filmów krótkometrażowych na temat tolerancji, dyskryminacji i stereotypizacji.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły następujące media: Polskie Radio Lublin, Kronika Tygodnia, TVK – Telewizja Kablowa Zamość, Portal internetowy Roztocze.net oraz Nowy Kurier Zamojski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Koordynator Projektu

Żywa Biblioteka / Human Library Zamość

Katarzyna Chmura

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: