BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 luty 2021

pojemnik z zupą trzymają od lewej Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik Warsztatu oraz Grzegorz Howorus, darczyńca

pojemnik z zupą trzymają od lewej Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik Warsztatu oraz Grzegorz Howorus, darczyńca

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW