BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 luty 2021

Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztaty Terapii Zajęciowej jedzą ciepłą zupę.

uczestnicy Warsztatów Terapi Zajęciowej posilają się ciepłą zupą od darczyńczy przy stole

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW