BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Październik 2014

22 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Lublinie

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zainaugurowane zostały Mszą Św. sprawowaną w lubelskiej Katedrze przez ks. Waldemara Sądeckiego, ks. Bogdana Staszczuka, ks. Tadeusza Liminowicza i ks. Adama Lewandowskiego. Punktualnie o godz. 9.00 dnia 10. X. br. Kościół zapełnił się przybyłymi na uroczystość osobami chorującymi, ich rodzinami i terapeutami, jak również przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich Lubelszczyzny.

W swojej homilii ks. Waldemar Sądecki dzielił się ze zgromadzonymi przesłankami chrześcijańskiej Nadziei, jaką Kościół niesie osobom cierpiącym. W poszukiwaniu odpowiedzi, jak poradzić sobie z cierpieniem, warto pamiętać o tym, iż Bóg jest w samym centrum tego, co najtrudniejsze – mówił kaznodzieja.

007

Pozostała część obchodów miała miejsce na Placu Litewskim w Lublinie, dokąd udali się także w uroczystym przemarszu uczestnicy religijnej uroczystości. „Życie ze schizofrenią” – zaproponowane przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego hasło tegorocznych obchodów ŚDZP – przewijało się na różne sposoby w wystąpieniach mówców. Wojewodę Lubelskiego reprezentował tego dnia Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW Albin Mazurek, który przywołując dane statystyczne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego w Polsce uwzględnił także ten najnowszy trend w rozwoju opieki psychiatrycznej, jakim jest psychiatria środowiskowa. Jej temat obecny był także w udostępnionym zebranym liście Marszałka Województwa Lubelskiego, a także w wystąpieniu Joanny Olszewskiej z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin.

006

Część edukacyjną imprezy stanowiły wystąpienia przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego: dr Grzegorza Małaja z Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie oraz pielęgniarki środowiskowej Agnieszki Kani. Podejmowali Oni zagadnienia sposobów przejawiania się i wczesnego rozpoznawania chorób psychicznych, jak również dostępnych możliwości ich leczenia. Te ostatnie zaś to nie tylko farmakoterapia, ale również psychoterapia – opierająca się m.in. na rozmowie z życzliwym i kompetentnym specjalistą, będącym dla chorego zarazem osobą towarzyszącą i przewodnikiem.

Dostępne w leczeniu chorób psychicznych leki nie nadają się do doraźnego stosowania poza kontrolą specjalisty. Warunkiem skuteczności ich działania jest bowiem m.in. odpowiedni okres ich używania, jak również cierpliwość w oczekiwaniu na wystąpienie pierwszych pozytywnych skutków ich zastosowania (dokonuje się to z reguły po ok. 2 – 3 tygodniach). Do symptomów depresji należą zaś np. smutek i zobojętnienie obejmujące całą psychikę osoby chorej, całkowita niezdolność do odczuwania przyjemności, spadek aktywności i zainteresowań. Ważne jest, aby osoba dotknięta podobnymi problemami mogła spotkać się z właściwą reakcją otoczenia, ułatwiającego Jej szybki kontakt z lekarzem psychiatrą i powstrzymującego się od dokonywania stygmatyzujących ocen.

Kolejne odsłony tego interesującego wykładu przedstawicieli psychiatrii środowiskowej przeplatane były wystąpieniami artystów. Wśród tych ostatnich Daniel Kliniuk z ŚDS „MISERICORDIA” z zaangażowaniem wykonywał znane i mniej znane publiczności piosenki, w tym: „Jest już za późno, nie jest za późno” Edwarda Stachury, „Mury” Jacka Kaczmarskiego i „Niebo do wynajęcia” Roberta Kasprzyckiego. Kilkakrotnie wkraczał na scenę Teatr Pantomimy „Silence”, który w prezentowanych scenach przybliżał sugestywnie sytuację i doświadczenie osoby chorującej. Zygmunt Marek Miszczak zaprezentował publiczności dwa spośród swoich wierszy, pochodzące z wydanego w 2011 r. tomiku pt. „Rozproszenie”. Wielu wzruszeń dostarczyły także wszystkim zgromadzonym piosenki Joanny Kłopot z ŚDS w Końskowoli. Tęsknocie osób chorujących do przyjaźni poświęcony został spektakl „Mały Książę” w wykonaniu ŚDS z ul. Nałkowskich w Lublinie.

013

Sceniczne występy artystów wieńczyły piosenki zespołu PANDA MUSIC. Ostatnią odsłonę części artystycznej stanowiło zbiorowe (przez wszystkich chętnych) wykonanie piosenki „Chodź, pomaluj mój świat”.

Uwagę zgromadzonych tego dnia na Placu Litewskim mieszkańców Lublina przyciągały nie tylko wystąpienia prelegentów i artystów, ale także udostępniane w specjalnie przygotowanych namiotach materiały informacyjne organizacji działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Na kolorowych stoiskach ChSNPCh „MISERICORDIA”, Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY i in. nie zabrakło też wielorakich prac plastycznych, wyrobów rękodzieła, a nawet książek wydawanych przez osoby chorujące.

W trakcie trwania imprezy – w jednym z namiotów – dokonywała się projekcja filmu pt. „Nieproszony gość” poświęconego problemowi choroby psychicznej. Organizatorzy uroczystości, a należeli do nich: ChSNPCh „MISERICORDIA”, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin, zadbali także o zabezpieczenie zainteresowanym sposobności do skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej konsultacji psychiatrycznej. Doceniając wkład wszystkich wymienionych instytucji zauważyć należy, iż takie, jak wyżej relacjonowana, uroczystości nie tylko przyczyniają się do udzielenia adekwatnej odpowiedzi na pytanie 22 ŚDZP „Jak żyć ze schizofrenią?”. Poprzez przełamywanie wielorakich stereotypów i barier przyczyniają się także do uczynienia życia osób chorujących i całego społeczeństwa bardziej otwartym i solidarnym.

no images were found

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: