BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ankieta – dotycząca zadań zlecanych

W załączeniu ankieta w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że w najbliższym czasie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wzorem lat ubiegłych ogłosi otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii należy dołożyć wszelkich starań by zachować wszystkie możliwe środki ostrożności w ramach realizacji zadań objętych konkursem. Dlatego w trosce o  bezpieczeństwo grupy docelowej, do  której będzie skierowane wsparcie zwracam się z  uprzejmą prośbą o wskazanie rodzaju zadań, które według Państwa są możliwe do  zrealizowania w obecnym czasie, a przede wszystkim najbardziej adekwatne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ankieta dot. zadań zleconych 12.05.2020

Wypełnioną ankietę, należy przesłać w terminie do 15 maja br. na podany mail: marzena.filin.rops@gmail.com

Marzena Filin – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: