BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wybierz powiat z mapy lub listy poniżej

i określ czego szukasz


Szukaj

Powiat bialski

 1. Caritas - ośrodek Misericordia w Białej Podlaskiej
 2. Fundacja Edukacja i przyszłość w Białej Podlaskiej
 3. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski w Białej Podlaskiej 
 4. Klub Kobiet Po Mastektomii - Amazonki w Białej Podlaskiej
 5. Koło Osób Niepełnosprawnych Nadzieja przy Klubie Kultury „Piast” w Białej Podlaskiej
 6. Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PSON Międzyrzec Podlaski
 7. Polski Czerwony Krzyż PCK w Radzyniu Podlaskim
 8. Polski Komitet Pomocy Społecznej PKPS w Białej Podlaskiej
 9. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI  Międzyrzec Podlaski
 10. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI Oddział terenowy w Białej Podlaskiej
 11. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI oddział terenowy w Wisznicach
 12. Polski Związek Głuchych PZG Koło w Białej Podlaskiej
 13. Polski Związek Niewidomych PZN Zarząd Koła w Białej Podlaskiej
 14. Polskie Stowarzyszenia Diabetyków - Międzyrzec Podlaski
 15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło w Czemiernikach
 16. Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niepełnosprawnych Motyl
 17. Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy
 18. Stowarzyszenie Otwarte Serca w Białej Podlaskiej
 19. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu w Wisznicach
 20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć ich świat
 21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM ŁATWIEJ w Białej Podlaskiej
 22. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i dzieciom Autystycznym WSPÓLNY ŚWIAT w Białej Podlaskiej
 23. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROSTA w Białej Podlaskiej
 24. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Żyć Godnie  - w Zalutyniu
 25. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Stokrotka w Kozuli
 26. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kodeńskie
 27. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD Oddział Okręgowy w Białej Podlaskiej

Powiat lubelski

 1. Bractwo Miłosierdzia im. w. Brata Alberta w Lublinie
 2. Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 3. Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
 4. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie
 5. Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Lublinie
 6. Europejska Fundacja Opieki
 7. Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON w Lublinie
 8. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
 9. Fundacja \"Gdy liczy się czas\"
 10. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne FAR w Lublinie
 11. Fundacja Allot
 12. Fundacja Alpha w Lublinie
 13. Fundacja Bank Żywności w Lublinie
 14. Fundacja BARTEK- na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi w Lublinie
 15. Fundacja Centrum Arteterapii w Lublinie
 16. Fundacja Czas Dla Życia
 17. Fundacja Dantis
 18. Fundacja dla osób po urazach neurologicznych Bez Ograniczeń
 19. Fundacja Dom Dzieci Benjamin w Lublinie
 20. Fundacja Fuga Mundi w Lublinie
 21. Fundacja Godne Życie
 22. Fundacja Hipokrates
 23. Fundacja Kawalerów Maltańskich pod wezwaniem Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
 24. Fundacja Likejon
 25. Fundacja M-ART
 26. Fundacja Mali Szczęśliwi w Lublinie
 27. Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej
 28. Fundacja na rzecz chorych na Parkinsona
 29. Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca Cor Infantis w Lublinie
 30. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Lublinie
 31. Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Lublinie EMPATIA
 32. Fundacja na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie
 33. Fundacja Nieprzetartego Szlaku
 34. Fundacja Onkologii Lubelskiej
 35. Fundacja opiekująca się chorymi na nowotwory krwi i ich rodzinami Re Non Rerbis
 36. Fundacja Oswoić los w Lublinie
 37. Fundacja Pomóżmy Potrzebującym w Lublinie
 38. Fundacja Powiemy To
 39. Fundacja Rozwiń Skrzydła
 40. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie
 41. Fundacja Rozwoju Ortopedii Dziecięcej i Ochrony Dzieci Przed Kalectwem O zdrowe dziecko w Lublinie
 42. Fundacja Sokrates w Lublinie
 43. Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej w Lublinie 
 44. Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt lublin
 45. Fundacja Świat według Ludwika Braille\'a
 46. Fundacja Tak, mam łuszczycę - w Lublinie
 47. Fundacja Teatroterapia Lubelska
 48. Fundacja W dobrych rękach
 49. Fundacja W Drodze
 50. Fundacja Wstań
 51. Fundacja Wszyscy Razem w Lublinie
 52. Fundacja Zofia w Lublinie
 53. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie
 54. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji START w Lublinie
 55. Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych  IKAR w Lublinie
 56. Katolickie Stowarzyszenie  Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
 57. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 58. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siloe
 59. Klub Sportowy PAMARA Boccia Lublin
 60. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących HETMAN w Lublinie
 61. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą im. prof. B. Niewiedzioła w Lublinie
 62. Koło Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej i Dzieci z Fenyloketonurią w Lublinie
 63. Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Lublinie
 64. Lubelska Fundacja Most w Lublinie
 65. Lubelska Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem \"Arka\"
 66. Lubelski Klub Sportowy Głuchych SPARTAN w Lublinie
 67. Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS w Lublinie
 68. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu LZINR
 69. Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia
 70. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki 
 71. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Lublinie
 72. Lubelskie Stowarzyszenie AMAZONEK w Lublinie
 73. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie
 74. Lubelskie Stowarzyszenie Jesteśmy
 75. Lubelskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - Zdobywcy Marzen
 76. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej OPIEKUN
 77. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół Drgawka
 78. Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
 79. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności LTD
 80. Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina 
 81. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Lublinie
 82. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki łacznej - 3majmy si razem
 83. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się OSTOJA w Lublinie
 84. Polska Federacja Opiekunów
 85. Polska Federacja Sportu Niesłyszących w Lublinie
 86. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego \"OIC Poland\" z siedzibą w Lublinie
 87. Polski Czerwony Krzyż PCK
 88. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie
 89. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI w Bełżycach
 90. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI w Bychawie
 91. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI Zarząd Okręgowy w Lublinie
 92. Polski Związek Głuchych PZG Oddział Wojewódzki w Lublinie
 93. Polski Związek Niewidomych PZN Oddział w Lublinie
 94. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Lublinie
 95. Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów
 96. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSOUU Koło w Lublinie
 97. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo \"Mogę Żyć\"
 98. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie
 99. Polskie Stowarzyszenie POLIO+
 100. Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę
 101. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego SM w Lublinie
 102. Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO w Lublinie
 103. Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku (RKNS)
 104. Stowarzyszenie Bliżej siebie Lublin
 105. Stowarzyszenie EMAUS w Krężnicy Jarej
 106. Stowarzyszenie JESTEM
 107. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich w Lublinie
 108. Stowarzyszenie Synergia w Lublinie
 109. Stowarzyszenie ŹRÓDŁO Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół
 110. Stowarzyszenie Być Bliżej
 111. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
 112. Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław
 113. Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie
 114. Stowarzyszenie chorych na Fenyloketonurię PKU w Lublinie
 115. Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Zarząd Główny w Lublinie
 116. Stowarzyszenie Chorych na Serce w Lublinie 
 117. Stowarzyszenie Głuchych Migiem Przez Świat
 118. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji GAR Region Lubelski
 119. Stowarzyszenie im. Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati -Frassatianum- w Lublinie
 120. Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej w Lublinie
 121. Stowarzyszenie Integracyjne Osób z Upoledzeniem Umysłowym OLIGUS w Matczynie
 122. Stowarzyszenie Jesteśmy Kroplą
 123. Stowarzyszenie Łowcy Uśmiechów
 124. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie
 125. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich Rodzin – “Jesteśmy Wśród Was”
 126. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 127. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu \"DASZEK\"
 128. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
 129. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Stonoga
 130. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia
 131. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino
 132. Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA
 133. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti w Lublinie
 134. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki
 135. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Słoneczko w Lublinie
 136. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Rodzinie Nie-Łatwe Wychowanie
 137. Stowarzyszenie Pomocy im. św. Ojca Pio
 138. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom OnkoŻycie
 139. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci I Młodzieży Z Cukrzycą
 140. Stowarzyszenie Przez Trudy Do Gwiazd- Per Aspera Ad Astra
 141. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie pn. \"I Ty Możesz Pomóc Choremu Dziecku\"
 142. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb w Lublinie
 143. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie
 144. Stowarzyszenie Radość Dawania
 145. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Bliżej Świata w Lublinie
 146. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Nasza Szansa w Lublinie
 147. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu - SPERO
 148. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób prowadzących Pogotowia Rodzinne Pierwsza szansa
 149. Stowarzyszenie Słuchaj Patrz Pomagaj
 150. Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk
 151. Stowarzyszenie Wyrównywania Szans - Radość
 152. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym TPG Jednostka w Lublinie
 153. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD w Lublinie
 154. Uczniowski Klub Sportowy Głuchych Koziołek w Lublinie
 155. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem UMCS w Lublinie
 156. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP w Lublinie

Powiat zamojski

 1. Fundacja Renesans
 2. Fundacja Świętego Kiliana w Skierbieszowie
 3. Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu
 4. Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi Centrum Pastoralne w Zamościu
 5. Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie w Krasnobrodzie
 6. Polski Czerwony Krzyż PCK Zarząd Rejonowy w Zamościu
 7. Polski Komitet Pomocy Społecznej PKPS Oddział w Zamościu
 8. Polski Związek Głuchych PZG w Zamościu
 9. Polski Związek Niewidomych PZN Zarząd Koła w Szczebrzeszynie
 10. Polski Związek Niewidomych PZN Koło Terenowe w Zamościu
 11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Zamościu
 12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSOUU w Zamościu
 13. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Zamościu
 14. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech
 15. Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni w Zamościu
 16. Stowarzyszenie Otwarte Serca w Zamościu
 17. Stowarzyszenie Sercu z Pomocą  w Zamościu
 18. Stowarzyszenie Z potrzeby serca
 19. Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Amazonki w Zamościu
 20. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razemw Zamościu
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość i Nadzieja
 22. Stowarzyszenie na rzecz Osób Wymagających Opieki Instytucjonalnej
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zamościu
 24. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym SM w Zamościu
 25. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
 26. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM w Zamościu
 27. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych
 28. Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych Feniks w Zamościu
 29. Stowarzyszenie w Dobrej Wierze w Wolicy Brzozowej
 30. Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu
 31. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Zamościu
 32. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD Oddział Okręgowy w Zamościu
 33. Zamojski Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych w Zamościu
 34. Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych w Zamościu
 35. Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Nadzieja im. Dobrego Pasterza w Zamościu
 36. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Zamościu
 37. Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu

Powiat bialski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe – w formie wsparcia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Białej Podlaskiej Samorząd Biała Podlaska
3 Razem się nie damy Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego PFRON
4 WSPÓLNY ŚWIAT- dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach - Wspólny Świat EFS/POKL/9.1.2
5 Przy wiejskim stole - działania integracyjne w gminie Konstantynów Ośrodek Caritas Misericordia EFS/POKL
6 Przy wiejskim stole - działania integracyjne w gminie Rokitno. Ośrodek Caritas Misericordia EFS/POKL

Powiat biłgorajski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Życie cudem jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie - Podaj Dłoń w Józefowie EFS/POKL

Powiat chełmski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Organizacja VIII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Placówek Specjalnych i Integracyjnych Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci - O uśmiech dziecka - w Chełmie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
3 Wyjazd do Warszawy (Teatr Wielki, Muzeum Techniki, Planetarium) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Chełmie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat hrubieszowski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Wiele Potrafię - III przegląd twórczości osób niepełnosprawnych - Hrubieszów 2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
3 Szkolenie Sala Doświadczania Świata-odprężenie w bezpiecznym miejscu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
4 Dziecięcy Świat Marzeń Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie PFRON
5 III Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Wiele potrafię Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
6 Sala Doświadczania Świata – odpoczynek w bezpiecznym miejscu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
7 Stawiam na samodzielność Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
8 Pozwól mi zrobić to samemu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
9 Między Nami Ośrodkami Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
10 Pozwól mi zrobić to samemu - zajęcia specjalistyczne metodą Montesorii, logopedia, metoda Tomatisa, Biofeedback Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom - Mamy Siebie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat janowski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------

Powiat krasnostawski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Międzynarodowe Spotkania Kulturalne – Krasnystaw, Chełm, Włodawa, Zamość 2011 Stowarzyszenie Integracyjne - Magnum Bonum w Krasnystawie Samorząd Województwa / Wydział Kultury

Powiat kraśnicki

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 SKJ - Strefa Kulturalnej Jesieni Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych - Res Sacra Miser w Gościeradowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat lubartowski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Razem Łatwiej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Nasz Dom oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim EFS/POKL
3 Specjalistyczne działania in vivo Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - SIL w Lubartowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
4 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - SIL w Lubartowie EFS/PFRON
5 III Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych - PRO EDUCATIO - w Ostrowie Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
6 Integracyjny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Moja Sztuka - Moje Życie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych - PRO EDUCATIO w Ostrowie Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat lubelski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Organizacja kursu przygotowującego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, niedowidzenie, niedosłyszenie, choroba psychiczna) dla co najmniej 8 osób, w wymiarze nie mniej niż 20 godzin Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
3 Czas na pracę - bezpłatne szkolenia Lechaa Consulting sp. z o.o. EFS/POKL
4 Czas na pracę - bezpłatne szkolenia Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego EFS/POKL
5 Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 - 2013 Fundacja - Fuga Mundi EFS/POKL
6 Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Miasta Lublin Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie EFS/POKL
7 Zorganizowanie praktyk/stażu/przygotowania zawodowego dla co najmniej 25 osób niepełnosprawnych Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki Samorząd Miasta Lublin
8 Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Miasta Lublin Fundacja - Fuga Mundi EFS/POKL
9 Zorganizowanie praktyk/stażu/przygotowania zawodowego dla co najmniej 25 osób niepełnosprawnych Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Miasta Lublin
10 Produkcja i emisja programu telewizyjnego lub wydanie publikacji o osiągnięciach osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi Samorząd Miasta Lublin
11 Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami mieszkań chronionych przy ul. Amestytowa 22 w Lublinie Fundacja - Fuga Mundi EFS/POKL
12 Przeprowadzenie konkursu plastycznego zakończonego publiczną prezentacją prac dla co najmniej 60 uczestników Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - Integracja Samorząd Miasta Lublin
13 Przeprowadzenie integracji co najmniej 100 osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina w miejscu publicznym połączone z prezentacją talentów osób niepełnosprawnych Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
14 Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu integracyjnego dla co najmniej 25 osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi Samorząd Miasta Lublin
15 Przeprowadzenie rehabilitacji społecznej i/lub nauki czynności dnia codziennego dla co najmniej 12 osób niepełnosprawnych, w wymiarze nie mniejszym niż 220 godzin Polski Związek Niewidomych Samorząd Miasta Lublin
16 Przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej dla nie mniej niż 30 osób, w wymiarze co najmniej 500 godzin Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Samorząd Miasta Lublin
17 Przeprowadzenie dogoterapii indywidualnej (co najmniej 200 godzin po nie więcej niż 60 zł/godz.) oraz grupowej (co najmniej 200 godzin po nie więcej niż 72 zł/godz.) łącznie dla co najmniej 40 osób w projekcie Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Samorząd Miasta Lublin
18 Organizacja kursu przygotowującego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, niedowidzenie, niedosłyszenie, choroba psychiczna) dla co najmniej 20 osób, w wymiarze nie mniej niż 60 godzin Fundacja Alpha w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
19 Zorganizowanie rehabilitacji na basenie - kwota kalkulacji w projekcie to osobowejście w cenie nie wyższej niż 10 zł z dotacji (planowane objęcie projektem łącznie nie mniej niż 90 osób) Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek Samorząd Miasta Lublin
20 Zorganizowanie szkolenia i warsztatów wyjazdowych dla co najmniej 15 asystentów osób niepełnosprawnych, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Miasta Lublin
21 Zorganizowanie rehabilitacji na basenie - kwota kalkulacji w projekcie to osobowejście w cenie nie wyższej niż 10 zł z dotacji (planowane objęcie projektem łącznie nie mniej niż 90 osób) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Samorząd Miasta Lublin
22 Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych: manualnych, muzycznych, rytmicznych dla co najmniej 15 osób, nie mniej niż 600 godzin Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
23 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauki funkcjonowania z niepełnosprawnością dla co najmniej 15 dzieci i młodzieży, w wymiarze nie mniej niż 500 godzin Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
24 Zorganizowanie i przeprowadzenie masaży leczniczych dla nie mniej niż 20 osób wymagających ich ze względu na niepełnosprawność ruchową/neurologiczną, w wymiarze co najmniej 300 jednostek Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek Samorząd Miasta Lublin
25 Udzielenie porad i konsultacji psychologicznych i/lub psychiatrycznych dla nie mniej niż 10 osób/rodzin, w wymiarze co najmniej 100 porad w toku zadania Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Samorząd Miasta Lublin
26 Przeprowadzenie terapii metodą biofeedback dla co najmniej 20 osób, w wymiarze nie mniej niż 500 godzin Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Samorząd Miasta Lublin
27 Prowadzenie poradnictwa w siedzibie organizacji pozarządowej w wymiarze 20 porad średniomiesięcznie, co najmniej 40 godzin miesięcznie Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Samorząd Miasta Lublin
28 Prowadzenie poradnictwa drogą internetową, łącznie dla ok. 90 osób w toku realizacji zadania, miesięcznie średnio 20 porad Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Miasta Lublin
29 Organizacja rodzinnego festynu informacyjno – profilaktycznego o zapobieganiu niepełnosprawności dla co najmniej 600 osób Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
30 Przeprowadzenie terapii metodą biofeedback dla co najmniej 20 osób, w wymiarze nie mniej niż 500 godzin Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Samorząd Miasta Lublin
31 Organizacja akcji szkolnej o przyczynach, sposobach zapobiegania i skutkach niepełnosprawności przeprowadzona dla nie mniej niż 260 uczniów łącznie, w co najmniej 2 szkołach, nie mniej niż 13 godzin lekcyjnych Stowarzyszenie Synergia w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
32 Zorganizowanie i przeprowadzenie arteterapii dla co najmniej 20 osób, w wymiarze nie mniej niż 300 godzin Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
33 Organizacja akcji przesiewowej diagnozującej wczesne stadia chorób co najmniej u 160 osób, nie mniej niż 20 godzin badań Fundacja Alpha w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
34 Przeprowadzenie hipoterapii dla nie mniej niż 20 uczestników w projekcie, w wymiarze co najmniej 250 godzin w projekcie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb Samorząd Miasta Lublin
35 Opracowanie programu lub/i publikacji prezentującej sylwetki osób niepełnosprawnych oraz jego/jej rozpowszechnienie Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Miasta Lublin
36 Przeprowadzenie rehabilitacji ruchowej dla nie mniej niż 20 osób, w wymiarze co najmniej 320 godzin Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI Zarząd Okręgowy w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
37 Przeprowadzenie terapii psychologicznej dla co najmniej 10 osób, w wymiarze nie mniej niż 100 godzin w projekcie Stowarzyszenie - Bliżej Siebie w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
38 Zorganizowanie dwóch edycji szkolenia z metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne dla co najmniej 28 osób łącznie, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin szkolenia Stowarzyszenie - Jestem Samorząd Miasta Lublin
39 Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla co najmniej 10 dzieci, w wymiarze nie mniej niż 250 godzin Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
40 Przeprowadzenie zajęć informatycznych/językowych/artystycznych dla co najmniej 8 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w wymiarze nie mniej niż 100 godzin Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
41 Przeprowadzenie nauki funkcjonowania z niepełnosprawnością dla co najmniej 10 dzieci i młodzieży, w wymiarze nie mniej niż 250 godzin Fundacja Alpha w Lublinie Samorząd Miasta Lublin
42 Organizacja konferencji na temat przyczyn zapobiegania i skutków niepełnosprawności, dla co najmniej 80 osób Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki Samorząd Miasta Lublin
43 Potrafisz Fundacja - Fuga Mundi PFRON
44 Prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i ich otoczenia społecznego Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie PFRON
45 Ogólnopolskie zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych formą integracji społecznej Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji - START PFRON
46 XII Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie Samorząd Województwa / Wydział Kultury
47 Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II Fundacja - Fuga Mundi EFS/PFRON
48 Lubelskie Centrum Organizacji Pozarządowych Lubelski Ośrodek Samopomocy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
49 Wsparcie osob z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie EFS/POKL
50 Trenuj (z) głową - terapia biofeedback Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej MOPR Lublin
51 Porady i konsultacje psychologiczne i psychiatryczne Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej MOPR Lublin
52 Dogoterapia indywidualna i grupowa Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej MOPR Lublin
53 Organizajca kolonii integracyjnych w Porąbce Słoneczko - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Kuratorium Oświaty w Lublinie, ROPS Lublin
54 BIZNES zgodnie z PLANem Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Uniia Europejska/EFS
55 Agencja Zatrudnienia Fundacja Fuga Mundi PFRON
56 Promyk słońca dla rodzin z dzieckiem z autyzmem Fundacja Alpha w Lublinie Miasto Lublin
57 Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera (spektrum autyzmu) Fundacja Alpha w Lublinie Miasto Lublin
58 Rozwijamy skrzydła Fundacja Alpha w Lublinie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
59 Dzienny pobyt terapeutyczno-rekreacyjny uczniów niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym Fundacja na Rzecz Kształcenia Dzieci Niepełnosprawnych - Braciom Najmniejszym Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
60 Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
61 Spotkanie ze sztuką 2011 - filmowe lato Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia - w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
62 Terapia w oparciu o Metodę Dobrego Startu i kinezyterapię Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
63 Plener malarski dla osób niepełnosprawnych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
64 W bajkowym świecie H.Ch.Andersena Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym - OLIGUS - w Bełżycach Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
65 Maluchy startują - krok do przodu Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
66 Wycieczka do Kazimierza Dolnego Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
67 Konferencja Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
68 Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym - OLIGUS Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
69 Wyprawa w Góry Świętokrzyskie Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
70 Wyjazd do Warszawy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
71 Prawa osób niepełnosprawnych - szkolenie dla kadry i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
72 Niepełnosprawni w trosce o zachowanie kultury regionu Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
73 Szkolenie dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy - przewodników Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
74 ABC osoby z niepełnosprawnością Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
75 Lublin-Informator turystyczny dla osób niepełnosprawnych Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
76 Kampania informacyjna na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
77 Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji - Start Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
78 Wyjście do Teatru Muzycznego dla dzieci i młodzieży z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
79 Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Fundacja Fuga Mundi Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
80 Koncert wigilijny na rzecz osób niepełnosprawnych z chorobą Alzheimera Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
81 Wycieczka do Krakowa i Zakopanego o charakterze kulturalno - rekreacyjnym z elementami rehabilitacji czynnej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
82 Zabawa choinkowa dla dzieci i młodzieży z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
83 Impreza sportowo-rekreacyjna Fundacja Alpha Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
84 Mikołajki Integracyjne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
85 Asklepios i Melpomena Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
86 Praktyka-ważne doświadczenie zawodowe Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
87 Grupowe zajęcia na basenie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz z autyzmem Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
88 Grupowe zajęcia dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz z autyzmem Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
89 Zajęcia grupowe z samoobsługi i czynności dnia dla osób niewidomych i słabowidzących Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
90 Zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem Fundacja Alpha Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
91 Wiedza, zaangażowanie, skuteczność Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
92 Bądźmy widoczni Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
93 Trudne komunikowanie-proste nauczanie Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
94 Szkolenie z zakresu diagnozy funkcjonalnej profil psychoedukacyjny PEP-R E.Schoplera dla terapeutów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
95 Szkolenie z terapii taktylnej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
96 Doskonalenie warsztatu Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
97 Forum na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych Razem stać nas na więcej Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - SILOE Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
98 Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
99 Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
100 Staż - ważne doświadczenie zawodowe Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Gmina Lublin - miasto na prawach powiatu
101 Wymiar niepełnosprawności Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Gmina Lublin - miasto na prawach powiatu
102 Klub Integracji Społecznej Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW ROPS
103 Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 - dostępna dla wszystkich Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Komisja Europejska - Program Młodzież - FRSE
104 Konsultacje i poradnictwo społeczno-prawne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
105 Wodny Świat - zajęcia na basenie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
106 W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
107 Trening słuchu i mowy - terapia metodą indywidualnej stymulacji słuchu Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa - Ukryty Skarb Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
108 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem - Mów do mnie i zrozum mnie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci - Razem Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
109 Efektywne formy komunikacji - zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci - O uśmiech dziecka Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
110 Dzień Europy - poznanie kultury państw Unii Europejskiej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
111 Hipoterapia Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
112 Dogoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
113 Uczymy się żyć razem - trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin - Jesteśmy wśród Was Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
114 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych z terenów wiejskich województwa lubelskiego Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
115 Punkt poradnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
116 Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
117 Specjalistyczna rehabilitacja logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
118 Stacjonarne i internetowe poradnictwo prawno-społeczne dla osób niesłyszących Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
119 Światowy Dzień Inwalidy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
120 Mamy możliwość - cieszmy się radością życia razem z osobami niepełnosprawnymi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
121 Razem możemy więcej - program szkoleń przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz szkoleń dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
122 Centrum Informacji Alzheimerowskich Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
123 Poradnik teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
124 Pryzmat niepełnosprawności - konferencja i wystawa prac Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
125 Aktywne uczestnictwo - wirtualna redakcja biuletynu internetowego Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
126 Intenetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
127 Więcej wiem - lepiej pomagam Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - SW Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
128 Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
129 Zajęcia rehabilitacyjne i ogólnousprawniające Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych - IKAR Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
130 Zawody sportowe (4 imprezy) oraz obóz sportowo - rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji - Start Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
131 Zajęcia sportowe Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji - Start Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
132 Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych (Szkółka Niedzielna - kompleksowe zajęcia: terapia mowy, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logorytmika, plastyka) Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Tacy Sami Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
133 Potrafisz Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
134 Specjalistyczne poradnictwo rodzinne Fundacja Alpha Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
135 Pokonując samotność…problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem Fundacja Alpha Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
136 Stacjonarne i internetowe poradnictwo prawno - społeczne dla osób niepełnosprawnych Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
137 Asystent osoby niepełnosprawnej - 3 dniowe szkolenie Fundacja - Fuga Mundi Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
138 Konkurs literacko - plastyczny - Miłosierdzie dzisiaj Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
139 Warsztaty i szkolenia dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
140 Środowiskowa Grupa Wsparcia aktywizująca zawodowo osoby niepełnosprawne - organizacja warsztatów zawodowych (stażu) dla 25 osób niepełnosprawnych Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym - Misericordia Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat łęczyński

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Masz możliwość-wpłyń na swoje życie-aktywny niepełnosprawny Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
3 Ja też potrafię - chciałbym zaistnieć w mojej społeczności Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
4 „Razem Łatwiej – Tradycje Andrzejkowe Lubelszczyzny” Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
5 Lubelski Telefon Zaufania Amazonek Stowarzyszenie Kobiet - Amazonki w Łęcznej Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
6 Razem łatwiej -2 imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
7 Żyć bezpiecznie - szkolenia, warsztaty nt. przemocy domowej wobec osób niepełnosprawnych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat łukowski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Aktywizacja - szansą na lepszą przyszłość Fundacja - Fuga Mundi EFS/POKL/PCPR
3 Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Warcabach 100-polowych Klub Sportowy Głuchych Hetman w Łukowie PFRON
4 Organizacja spotkania integracyjnego osób niesłyszących z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego Klub Sportowy Głuchych Hetman w Łukowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
5 Organizowanie regionalnych imprez sportowych dla osób niesłyszących w różnych dyscyplinach sportowych Klub Sportowy Głuchych - Hetman w Łukowie Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat opolski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Kulturalna niedziela Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat parczewski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------

Powiat puławski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 VIII Turniej Tenisa Stołowego Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach PFRON
3 I Festiwal Orkiestr Dętych – Puławy 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Promyk w Puławach Samorząd Województwa / Wydział Kultury
4 Międzynarodowy Festiwal Tańców - Godel 2011 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących - Pogodne Życie w Puławach Samorząd Województwa / Wydział Kultury
5 Spotkanie z Bolesławem Prusem w Nałęczowie Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
6 Treningi umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, a procesy integracji w środowisku lokalnym Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
7 X Wyścig Osób Niepełnosprawnych Puławy 2011 Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat radzyński

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------

Powiat rycki

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------

Powiat świdnicki

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Festyn integracyjny z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Festiwal Piosenki Wiosennej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku Samorząd Województwa / Wydział Kultury
3 Bliżej Siebie - społeczno-literacka inicjatywa osób niepełnosprawnych uczestników WTZ PSOUU w Świdniku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku Samorząd Województwa / Wydział Kultury
4 Świdnik Młodych Fundacja 1000 Łabędzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/Uniia Europejska
5 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczośc Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej - Modrzew EFS/POKL
6 Specjalistyczne szkolenia kadry PSOUU oraz rodziców osób niepełnosprawnych będących członkami Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat tomaszowski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------
2 Aktywność szansą rozwoju Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych - Otwarta Dłoń EFS/POKL/PCPR
3 Kultywujemy polską tradycję narodową okresu bożonarodzeniowego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
4 Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
5 Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną - Razem łatwiej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
6 Bożonarodzeniowy Festiwal Umiejętności i Tradycji Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Otwarta Dłoń Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Powiat włodawski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- ---------------- 2011 ---------------- ---------------- 2011 ----------------

Powiat zamojski

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie
1 -------------- 2011 -------------- --------------- 2011 --------------- --------------- 2011 ---------------
2 Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu, w ramach realizacji projektu systemowego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem w Zamościu EFS/POKL/MCPR
3 Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu systemowego Katolickie Stowarzyszenie - Służba Człowiekowi w Zamościu EFS/POKL/MCPR
4 Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie, w ramach realizacji projektu systemowego. Spółdzielnia Socjalna - CASUS w Zamościu EFS/POKL/MCPR
5 Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej. Rozpowszechnianie Modelu Zintegrowanego Wsparcia dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin opartego na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu PFRON
6 Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na zamojszczyźnie Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
7 3w1 - udostępnianie zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na Zamojszczyźnie/Lubelszczyźnie w roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu PFRON
8 Sieć Liderów Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Fundacja - Edukacja dla Demokracji
9 Sami zbudujmy swoją przyszłość – kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży niepełnosprawnej na Zamojszczyźnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Fundacja Banku Zachodniego WBK
10 Dwa Żywioły – udostępnianie turystyki kajakowej i wspinaczkowej osobom z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Województwa
11 Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierajacych ich aktywność w tych dziedzinach Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
12 Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych po uszkodzeniu mózgu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Miejski/EFS/POKL
13 Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu PFRON
14 Sport kluczem do samodzielności Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
15 Festiwal Sztuk Wszelakich - 1 dniowa impreza Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem - w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
16 Roztocze - odkryć to, co nieznane Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych - Feniks w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
17 Warsztaty komunikacji społecznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
18 Dni śpiewu i tańca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
19 Gala Aktywnych i Solidarnych 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
20 Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności Ośrodka Szkolno-Edukacyjno-Wychowawczego z powiatów zamojskiego i tomaszowskiego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
21 Zimowa Spartakiada Sportowa w Bondyrzu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
22 Komunikujemy się sprawnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za Krokiem Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
23 Ogród Marzeń 2011 - zróżnicowane zajęcia dla osób niepełnosprawnych Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
24 Promyk Słońca 2011 Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
25 Spływ kajakowy Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych - Feniks w Zamociu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
26 3 imprezy masowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
27 Turnusy treningu samodzielności i niezależnego życia Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON
28 Sobotni Klub Ogrodniczy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Krok za krokiem w Zamościu Samorząd Województwa/ROPS/PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW