BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Pełnomocnicy ds. studentów niepełnosprawnych

aktualizacja – 30 październik 2020

UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rektorat

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

www.umcs.pl

 

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

DS „Helios” – pok. 8 lub 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail: 
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

www.umcs.pl – Zespół ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Dom Studencki Femina (parter)
ul. Mariana Langiewicza 20
20-400 Lublin
e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com

www.umcs.pl – Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Biuro Rozwoju Kompetencji

www.umcs.pl – Biuro Rozowju Kompetencji

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00

ul. Sowińskiego 12/5
20-040 Lublin
e-mail: brk@umcs.pl
www.facebook.com/BiuroRozwojuKompetencji

Marzena Bichta
Psycholog, trener, doradca zawodowy
81 537 50 69
e-mail: Marzena.Bichta@umcs.lublin.pl

Magdalena Bis
Psycholog, trener, doradca zawodowy
81 537 50 69
e-mail: Magdalena.Bis@umcs.lublin.pl

Izabela Łucjan
Socjolog, wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor
Specjalista ds. kontaktu z Pracodawcami
81 537 28 79
e-mail: izabela.lucjan@umcs.lublin.pl

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

al. Racławickie 14
20-950 Lublin

www.kul.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL

e-mail: witold.janocha@kul.pl

www.kul.pl – Pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych

www.kul.pl > Administracja kontakt

Dyrektor KUL CAN :

prof. Bogusław Marek

Budynek: Gmach Główny, pokój GG 332.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Tel.: 81 445 4332 lub 81 445 3203

KUL CAN – Biuro Studentów z Niepełnosprawnością

Budynek Centrum Transferu Wiedzy (CTW). Pokój 43 (parter).
Wejście z ulicy Łopacińskiego lub od strony Kościoła Akademickiego KUL.
Wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich z parkingu od strony Kościoła Akademickiego KUL

Tel. 81 445 32 03

www.facebook.com – KUL CAN

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 13:00

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

budynek: Collegium Jana Pawła II pokój C312

Tel. 81 445 33 12

Kontakt: dr Aleksandra Borowicz
e-mail: aleksandra.borowicz@kul.pl

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych (CAMDDN)

pokój GG329 (Gmach Główny)

Tel. 81 445 43 31

www.facebook.com – CAMDDN

Biuro Karier KUL 

Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin
Gmach Główny KUL, pok. 131
81 445 43 71,

81 445 41-31,

81 445 41 32

e- mail: kariera@kul.pl

www.kul.pl – Biuro karier

www.facebook.com/kulbiurokarier

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek
godz. 10.00 – 15.00

Koło Naukowe studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących SURDUS LOQUENS

www.kul.pl – Koło naukowe studentów niesłyszących i słabosłyszących

https://www.facebook.com/groups/189415587841058/

WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749 17 77
fax: 81 749 32 13

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

www.wsei.lublin.pl

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSEI

dr Małgorzata Artymiak
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. 81 749 32 20

e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl

e-mail: bon@wsei.lublin.pl

Biuro Karier

Eryka Musur

Doradca zawodowy
email: eryka.musur@wsei.lublin.pl
tel. 81 749 32 19
pokój 207

UP

Uniwersytet Przyrodniczy

20-950 Lublin
ul. Akademicka 13

tel. sekretariat: 81 445 66 22

www.up.lublin.pl

 

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr inż. Magdalena Łukasik – Specjalista do spraw osób niepełnosprawnych.

Agro II

ul. Akademicka 15, pok. 9

20-950, Lublin

Tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221

e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl

Godziny konsultacji:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

www.up.lublin.pl – Niepełnosprawni

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Głęboka 31,

20-612 Lublin

tel. 81 445 66 05 / 81 445 67 19

https://biurokarier.up.lublin.pl

Zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Bohuniuk – psychologiem i doradcą zawodowym chętne osoby zapraszamy do indywidualnego kontaktu mailowego, będzie można skonsultować indywidualną sytuację zawodową i osobistą. Pani Magdalena będzie udzielać wsparcia i dzielić się wiedzą dotyczącą rozwoju osobistego.

e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

e-mail kontaktowy: kariera@up.lublin.pl

Doradca zawodowy: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

Doradca zawodowy: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

Doradca zawodowy: lech.szafranski@up.lublin.pl

UM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

www.umlub.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

www.umlub.pl

ul. dr K. Jaczewskiego 8

II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii II Wydziału Lek. z Oddziałem Anglojęzycznym(pod Oddziałem Nefrologii, na poziomie -1)

20-093 Lublin
e-mail: prsn@umlub.pl
Tel. 81 448 51 53

dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska

e-mail: alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl

tel: +48 81448 5153

pokój nr. 6

Biuro prowadzi –> Emilia Olszewska
emilia.olszewska@umlub.pl
tel. +48 81 448 51 53

Godziny przyjęć
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-12:00
Czwartek 9:00-13:00
Biuro Karier

www.biurokarier.umlub.pl

mgr Elżbieta Pacek

mgr Joanna Tęsna

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Pok. Nr 13 (parter)

e-mail: biurokarier@umlub.pl

tel. 81 448 50 75

WSNS

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

e-mail: info@wsns.lublin.pl

www.wsns.lublin.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr Marlena Matysek-Nawrocka

dr Anna Skiert
ul. Zamojska 47, 20 – 102 Lublin
Pokój nr 225
e-mail: askiert@wsns.pl
dyżur: środa godz. 13.00-15.00

www.wsns.lublin.pl – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

WSSP

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

ul. Choiny 2
20-816 Lublin,

tel. 81 740 72 40
e-mail: info@wssp.edu.pl

www.wssp.edu.pl

 

Zespół ds. studentów niepełnosprawnych

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Korczyński, prof. uczelni

Członkowie:  Magdalena Futa

Izabela Gauda

www.wssp.edu.pl – Student niepełnosprawny

Biuro Karier WSSP

Kontakt: inter.rel@wssp.edu.pl, tel. 81 740 72 40

www.wssp.edu.pl – Biuro karier

 

Inkubator Przedsiębiorczości

Koordynator: dr Radosław Dolecki

Kontakt: rdolecki@wssp.edu.pl

WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

www.wspa.pl

 

W przypadku spraw związanych z osobami z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Biurem ds. osób niepełnosprawnych (BON) 

tel: 81 4529411

www.bon-wspa.pl

Akademickie Biuro Karier

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Polska
pokój nr 200 – piętro II

tel. 81 45 29 439,
e-mail: biurokarier@wspa.pl

www.abk.wspa.pl

POLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin

e-mail: politechnika@pollub.pl

Biuro Podawcze tel: 81 538 41 40

www.pollub.pl

 

Siedziba Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych znajduje się w budynku stołówki,
ul. Nadbystrzycka 40A 20-618 Lublin, pokój nr 130
tel. 81 538-41-79
e-mail: e.alinowska@pollub.plPełnomocnik przyjmuje interesantów w – ŚRODY godz. 08.00-12.00(kontakt w innych dniach i godzinach  jest możliwy, proszę o wstępne umówienie się telefoniczne)www.pollub.pl – Studenci niepełnosprawni
Biuro Karier – ul. Nadbystrzycka 42 DS 1, 20-501 Lublin

e-mail: biurokarier@pollub.pl

tel. 81 538 46 63

 

mgr Anna Mazur-Sokół – koordynator biura
e-mail: a.mazur@pollub.pl

obecnie na dłuższym zwolnieniu lekarskim !

 

inż. Aleksandra Płoch
starszy referent
e-mail: a.ploch@pollub.pl

 

mgr Ewelina Dyjak
Biuro Karier oraz
Stanowisko ds. potwierdzania efektów uczenia się
e-mail: e.dyjak@pollub.pl

obecnie na dłuższym zwolnieniu lekarskim !

 

Alicja Zielonka
referent
e-mail: a.zielonka@pollub.pl

 

mgr Karolina Zarzeczna
starszy referent – nowy pracownik biura
e-mail: k.zarzeczna@pollub.edu.pl

 

www.pollub.pl – Biuro karier


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW