BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Bezpłatne porady prawne w Lublinie

aktualizacja – 11 styczeń 2020

 

Instytucja Adres Harmonogram przyjęć Zakres pomocy
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23, pok. 14, 20-068 Lublin

 

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt:

tel. 81 533 10 22

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

Świadczenie porad dla środowiska osób z niepełnosprawnością

Prawo cywilne, administracyjne i prawo pracy.

Stowarzyszenie Homo Faber Biuro
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (mapa)
Lublin, ul. Bursaki 12
pok. 108 (koło dziekanatu,1piętro)

Adres oficjalny (do umów):
ul. Chopina, 41, lok. 2
20-023 Lublin

Godziny pracy biura (ul. Bursaki 12, p. 108):

Środy: 9:00 -15:00
Czwartki: 9:00 – 15:00
Piątki: 9:00 – 15:00

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego – dla każdego

Wsparcie jest bezpłatne.
Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

www.hf.org.pl

 

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Lublin

 

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie miasta Lublin stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem punktu.

 

Poradę umówić można:

 

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

UWAGA!

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ta forma pomocy jest pomocą de minimis i podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Aktualne informacje nt. bezpłatnych porad prawnych na terenie miasta Lublin dostępne są na stronach (linki poniżej) ↓

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/nieodplatna-pomoc-prawna/nieodplatna-pomoc-prawna,1,22751,2.html

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji dotyczących tłumacza języka migowego (PJM) w Urzędzie Miasta Lublin można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładceTłumacz języka migowego„.

 

JAKI JEST ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY PRAWNEJ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:

 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne;
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – w przypadku stacjonarnej działalności punktów – można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin – rezerwacja wizyt poprzez zakładkę https://rezerwacja.lublin.eu/
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 1210.

 

Lokalizacja oraz harmonogram funkcjonowania punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na terenie miasta Lublin w 2021 roku – czytaj więcej: pobierz plik

 

Bezpłatne porady prawne w 2021 roku w Lublinie

Dzielnica miasta Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Informacje o podmiotach
udzielających nieodpłatnej pomocy
prawnej
Harmonogram przyjęć Dostępność
punktu
dla osób
niepełnosprawnych
Wieniawa Państwowe Szkoły Budownictwa
i Geodezji im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5,
parter, s. 27
Radcy Prawni Poniedziałek – Piątek
godz. 10.00-14.00
TAK
Śródmieście XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” w Lublinie, ul. Lipowa 25,
parter, s. 8
Organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni
i Adwokaci
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00

Lipiec/Sierpień 20 21 r.
godz. 8.00-12.00

NIE
Czechów Północny Szkoła Podstawowa nr 43
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5,
I piętro, s. 119
Adwokaci Poniedziałek – Piątek
godz. 15.30-19.30
TAK
Czechów Południowy Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie, ul. Radzyńska 5,
parter, s. E8
Organizacja pozarządowa:
„Pasieka” – Fundacja Rozwoju
i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie
przy pl. Kilińskiego 2: Radcy Prawni
i Adwokaci
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
TAK
Dziesiąta Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie, ul. Kunickiego 116,
I piętro, s. 28
Adwokaci Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
NIE
Sławin Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50,
parter, s. 70
Adwokaci Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
TAK
Rury Budynek Urzędu Miasta Lublin,
ul. Filaretów 44,
II piętro, s. 319
Radcy prawni Poniedziałek – Piątek
godz. 8.00-12.00
NIE
Kalinowszczyzna Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 4 im. Orląt Lwowskich
w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a,
parter, sala nauczania
indywidualnego
Radcy prawni Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
NIE
Zemborzyce Zespół Szkół
Transportowo-Komunikacyjnych
im. Tadeusza Kościuszki
w Lublinie, ul. Zemborzycka 82,
parter, s. 13
Radcy prawni Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00

Lipiec/Sierpień 20 21 r.
Poniedziałek – Środa, Piątek:
godz. 9.00-13.00,
Czwartek: godz.
8.00-12.00

NIE
Kośminek Szkoła Podstawowa nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
parter s. 1
Organizacja pozarządowa: Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebującym „Agape” z siedzibą
w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5:
Radcy Prawni i Adwokaci
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00

Lipiec / Sierpień 2021 r.
godz. 8.00-12.00

TAK

 


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW