BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Województwie Lubelskim

aktualizacja 27 wrzesień 2021

Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Województwie Lubelskim – uszeregowane w porządku alfabetycznym wg. powiatów

 

POWIAT MIASTO BIAŁA PODLASKA
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Paweł Iwaniuk Urzad Miasta Biała Podlaska  Fundacja ,,Wspólny Świat”
Anna Chwałek

( Przewodnicząca)

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym i o Pokrewnych Zaburzeniach,,Wspólny świat”
Grażyna Sikora Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego -Nadbużański Oddział PTSR Biała Podlaska
Krystyna Litwiniuk Stowarzyszenie Pomocy Osóbom Niepełnosprawnym ,,Prosta” Biała Podlaska
Izabela Rafał Miejski Osrodek Pomocy Społecznej Biała Podlaska
osoba do kontaktu – Izabela Rafał
adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska
telefon / e-mail 83 341 64 55

on-mopsbp@wp.pl 

strona www  –
e-mail do rady
POWIAT BIALSKI
kadencja skład rady
2021-2025 imię i nazwisko organ delegujący
Anna Skerczyńska (przewodnicząca) Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Anna Jakubiak Caritas Biała Podlaska Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej
Małgorzata Bandzerewicz Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem
Teresa Bardak Polski Związek Niewidomych Koło  Biała Podlaska
Maria Nazaruk Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej
osoba do kontaktu – Grzegorz Panasiuk
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska
telefon / e-mail 83 342 36 99 / pcprbp@wp.pl
strona www www.pcpr.powiatbialski.eu/?p=25784
e-mail do rady
POWIAT BIŁGORAJSKI
kadencja skład rady
2021-2025 imię i nazwisko organ delegujący
Jarosław Stelmach Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „SIRON” w Biłgoraju
Andrzej Fus Stowarzyszenie Na Rzecz Bukowiny
Andrzej Świca Gmina Goraj
Danuta Borek Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Biłgoraju
Małgorzata
Liwosz-Rudy
Przedstawicielka Powiatu Biłgorajskiego
osoba do kontaktu – Małgorzata Liwosz-Rudy
adres Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
telefon / e-mail 84 688 20 04 / fax 84 688 20 09

biuro@bilgorajski.pl  

strona www www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/sklad-kadencji-rady-spolecznej
e-mail do rady
POWIAT MIASTO CHEŁM
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Jolanta Konopko Stowarzyszenie  Przyjaciół Dzieci ”O uśmiech dziecka” w Chełmie
Beata Chraścina (przewodnicząca) Polski Związek Niewidomych Okręg  Chełm
Jacek Bobruś Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i ich Przyjaciół ;”Zbyszko'” w Chełmie
Ryszard Stawiarski Stowarzyszenie ”Lejdis&Dżentelmen Dzieciom” w Chełmie,  Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Edyta Dąbska Urząd Miasta Chełm
osoba do kontaktu – Monika Rycko
adres Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
telefon / e-mail 82 564 31 92

info@umchelm.pl

strona www www.chelm.pl/miejska-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-w-chelmie
e-mail do rady
POWIAT CHEŁMSKI
kadencja skład rady
2020 imię i nazwisko organ delegujący
Ryszard Dziewulski (przewodniczący) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie
Emilia Sawiniec Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie
Adam Jaszczuk Rejowieckie Stowarzyszenie  ”CORDIS”
Agnieszka Dąbrowska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sawinie
Ryszarda Bejda Stowarzyszenie  Klub Kobiet po Mastektomii ”AMAZONKI”w Chełmie
osoba do kontaktu – Magdalena Burak
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
telefon / e-mail 82 562 76 54 / fax 82 562 76 51 pcpr@powiat.chelm.pl
strona www
e-mail do rady
POWIAT HRUBIESZOWSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Rafał Zieliński (przewodniczący) Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie
Marta Piotrowska –Lackowska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie
Stanisława Aranowska Stowarzyszenie  Klub Kobiet po Mastektomii ”AMAZONKI”w Hrubieszowie
Łucja Hojda Polski Związek Niewidomych Koło w Hrubieszowie
Mateusz Pobłocki Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”
osoba do kontaktu – Tomasz Sułkowski
adres Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
telefon / e-mail 84 696 50 68 wew. 33

starostwo@powiathrubieszow.pl

strona www www.starostwo.hrubieszow.pl/posiedzenie-powiatowej-spolecznej-rady-do-spraw-osob
e-mail do rady
 POWIAT JANOWSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Andrzej Łukasik (przewodniczący) Stowarzyszenie  Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim.
Agnieszka Różyło Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w  Janowie Lubelskim.
Agnieszka Drozd Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodziezy Niepełnosprawnej ”WAWRZYNEK” w Janowie Lubelskim
Elżbieta Staszewska Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim
Agnieszka Banasiak-Wiśniewska Stowarzyszenie. ”HUMANUS” w Janowie Lubelskim
osoba do kontaktu – Katarzyna Sulkowska
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski
telefon / e-mail 15 872 33 45 / fax 15 872 36 78

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl  

strona www http://www.pcprjanow.pl/widok/51/193
e-mail do rady
POWIAT KRASNOSTAWSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Bożena Wójcik (przewodnicząca) Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Mirosław Sadowski Stowarzyszenie Integracyjne ”Magnum Bonum”
Grzegorz Tomaszewski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Krasnymstawie
 Monika Sawa Krasnostawskie Stowarzyszenie. Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej
Paweł Kiszczak  
osoba do kontaktu – Grzegorz Tomaszewski
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
telefon / e-mail 82 576 72 97 wew. 29

pcprkrasnystaw@wp.pl

strona www
e-mail do rady
POWIAT KRAŚNICKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Alicja Morawska (przewodnicząca) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku
Sylwia Ewa Chęć Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie
Iwona Rachoń Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku
Józefa Skórska Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Koło w  Kraśniku
Roman Bijak Powiat Kraśnicki,Zarząd Powiatu w Kraśniku
osoba do kontaktu – Justyna Mazur
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik
telefon / e-mail 81 825 58 15 wew. 38

j.mazur@pcpr.krasnik.pl

strona www https://pcpr.krasnik.pl/category/psrson/
e-mail do rady
POWIAT LUBARTOWSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Barbara Barszczyk Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Lubartowie
Eliza Franczak Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „PRO EDUCATIO” w Ostrowie Lubelskim;
Krystyna Jeziorska (przewodnicząca) Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie
Agnieszka Lipko Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie
Waldemar Przybysławski Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku
osoba do kontaktu – Agnieszka Bocheńska
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
telefon / e-mail 81 854 33 29 / fax 81 854 58 83

sekretariat@pcprlubartow.pl

strona www www.pcprlubartow.pl/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
e-mail do rady
POWIAT MIASTO LUBLIN
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Agnieszka Zańko (przewodnicząca) Fundacja Szlachetne Zdrowie
Anna Prokopiak Fundacja Alpha
Justyna Spryszak Polski Związek Niewidomych Zarząd Okręgu w Lublinie Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Anna Budzyńska Polski Związek Głuchych Oddział Lublin
Katarzyna Fus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
osoba do kontaktu – Ewa Sienkiewicz
adres Wydział d/s Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul.Diamentowa 2, pokój 106
telefon / e-mail 81 466 30 80

ion@lublin.eu

strona www www.lublin.eu/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
e-mail rady
POWIAT LUBELSKI
kadencja skład rady
2018-2022 imię i nazwisko organ delegujący
Aneta Hałabis (przewodnicząca) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Danuta Adamek  Gmina Bychawa,  Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie
Agata Pietrzak Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”,  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
Ewa Chaciewicz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Joanna Kaznowska Stowarzyszenie Regionalne „U Źródeł Ciemięgi” w Miłocinie
osoba do kontaktu – Aneta Hałabis
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 20-022 Lublin ul.Okopowa 5
telefon / e-mail 728 180 022

a.halabis@powiat.lublin.pl

strona www
e-mail rady
POWIAT ŁĘCZYŃSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Marzena Pogonowska Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Danuta Grzechnik Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Justyna Sawicka Spółdzielnia Socjalna ,,Pod dobrym adresem”
Jadwiga Jaskułecka Zarząd  Rady Powiatu w Łęcznej
Mirosław Tarkowski (przewodniczący) Rada Powiatu w Łęcznej
osoba do kontaktu – Barbara Tryk
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9 21-010 Łęczna
telefon / e-mail 81 531 53 76

sekretariat@pcprleczna.pl

strona www www.pcprleczna.pl/nasz-pcpr/rada-spoleczna
e-mail rady
POWIAT ŁUKOWSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Artur Czubaszek (przewodniczący) Stowarzyszenie ”Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji”
Teresa Goławska Polski Związek Niewidomych  Koło w  Łukowie
Danuta Kowal Stowarzyszenie  ”Jesteśmy sobie Potrzebni”
Zofia Skrzymowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łuków
Elżbieta Dudzik Fundacja ”Dom Otwartych Serc”
osoba do kontaktu – Artur Czubaszek
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków
telefon / e-mail 507 492 160
strona www
e-mail rady rada.niepelnosprawni@interia.pl
POWIAT OPOLSKI
kadencja skład rady
2020-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Zbigniew Małyska (przewodniczący) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w  Poniatowej
Jadwiga Adamczyk Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło w  w Poniatowej
Agnieszka Dec Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Marzena Smaga Polski Związek Niewidomych  Koło w  Poniatowej
Tomasz Szlachetka Stowarzyszenie ”Daj Szansę” w Karczmiskach
osoba do kontaktu – Małgorzata Samonek
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej, ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa
telefon / e-mail 81 827 52 05 / 81 458 10 41

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

strona www
e-mail rady
POWIAT PARCZEWSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Stanisław Rudko (przewodniczący) Fundacja Pomocy na Rzecz Szpitala ”Samarytanin”w  Parczewie
Elżbieta Zielińska-Gomółka Caritas Diecezji Siedleckiej
Anna Golonka Stowarzyszenie  Integracji Społecznej ”Bone Corda” w Kalince
Jolanta Antoniuk Gmina Dębowa Kłoda
Czesław Adamowicz Starostwo Powiatowe w Parczewie
osoba do kontaktu – Elżbieta Zielińska-Gomółka
adres Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
telefon / e-mail 604 956 880

ela12.24@wp.pl / powiat@parczew.pl

strona www www.powiat.parczew.pl/rada-spoleczna-ds-osob-niepelnosprawnych
e-mail rady
POWIAT PUŁAWSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Anna Szarpak (przewodnicząca) Fundacja,, Pogodna Przyszłość”
Robert Chmurzyński Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Otwarty Krąg” w Kurowie
Roman Chwedorowicz Stowarzyszenie ,,Przeszłość -Przyszłości”
Różewicz Wiesław Polski Związek Niewidomych  Koło w Puławach
Hanna Malik Kiraga Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
osoba do kontaktu – Robert Piskała
adres Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
telefon / e-mail 81 886 11 09

piskala@pulawy.powiat.pl

strona www
e-mail rady
POWIAT RADZYŃSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Nina Czarnecka-Bajda Gmina Borki
Sylwia Marczuk (przewodnicząca) Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”.
Justyna Mordel Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im.Zofii Sękowskiej  w Radzyniu Podlaskim,,Razem”
Aleksandra Sałata Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim
Maria Szajda-Cupryn  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
osoba do kontaktu – Sylwia Marczuk
adres Starostwo Powiatowe, Plac Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski
telefon / e-mail 534 811 171

spoleczny@pra.pl

strona www
e-mail rady
POWIAT RYCKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Monika Kośmińska Urząd Miasta Dęblin
Michał Paprota Gmina Ułęż
Andrzej Lewczyk (przewodniczący) Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „BYĆ”
Sebastian Skóra Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „DISON” w Dęblinie
Barbara Baca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach
osoba do kontaktu – Andrzej Lewczyk
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki
telefon / e-mail tel/fax 81 865 48 52 / 509 282 121

pcprryki@op.pl

info@oskar-it.pl

strona www
e-mail rady
POWIAT ŚWIDNICKI
kadencja skład rady
2021-2025 imię i nazwisko organ delegujący
Elżbieta Gauda Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego
Dorota Klimek Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego
Dorota Zybała Stowarzyszenie  Integracji Społecznej w Świdniku
Andrzej Kaciuczyk (przewodniczący) Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku
Iwona Jarecka Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka
osoba do kontaktu – Olga Michałowska
adres Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Świdniku, ul. Niepodległości 13 21-040 Świdnik
telefon / e-mail 81 468 70 67
strona www
e-mail rady prdson@powiatswidnik.pl
POWIAT TOMASZOWSKI
kadencja skład rady
2020-2024 imię i nazwisko organ delegujący
Joanna Przednowek (przewodnicząca) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
Rafał Bodys Stowarzyszenie ,,Badźmy razem” w Grabowicy
Marta Gęborys Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie
Edyta Mateja Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim
Anna Gardecka Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Piersi „Tomaszowskie Amazonki” w Tomaszowie Lubelskim.
osoba do kontaktu – Alina Dziura
adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
telefon / e-mail 84 664 35 90

pcpr-tomaszow@o2.pl

strona www
e-mail rady
POWIAT WŁODAWSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Krzysztof Cieślak (przewodniczący) Starostwo Powiatowe we Włodawie
Barbara Dynkiewicz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie
Małgorzata Poprawska Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” w Różance
Sylwia Łoś Urząd Gminy w Hańsku;
Irena Szostakiewicz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Oddział Włodawa
osoba do kontaktu – Krzysztof Cieślak
adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
telefon / e-mail 82 572 31 90

sekretariat@powiat.wlodawa.pl  wzk@powiat.wlodawa.pl

strona www http://pcpr.wlodawa.pl/powiatowa_rada
e-mail rady
POWIAT MIASTO ZAMOŚĆ
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Bogusław Dolinny (przewodniczący) Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „FENIKS”
Marian Kondrat Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu
Katarzyna Bednarczuk Urząd Miasta Zamość
Małgorzata Saczuk Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”
Jerzy Ryszko Zamojski Oddział Rejonowy Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych
osoba do kontaktu – Katarzyna Bednarczuk
adres Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
telefon / e-mail tel/fax  84  677 24 93

katarzynabednarczuk@zamosc.pl

strona www www.mcpr.zamosc.pl/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
e-mail rady
POWIAT ZAMOJSKI
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Dorota Mazur (przewodnicząca) Stowarzyszenie ”w Dobrej Wierze” w  Wolicy Brzozowej
Halina Zych Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ”Amazonki” w Zamościu
Urszula Czapla Gmina Krasnobród
Anna Maria Bajaka Gmina Łabunie
osoba do kontaktu – Hałas Marzena
adres Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
telefon / e-mail 84 530 09 13

pcpr-zamosc@cor.pl

strona www
e-mail rady
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
kadencja skład rady
2019-2023 imię i nazwisko organ delegujący
Edyta Długosz (przewodnicząca) Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Dorota Fornalska Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki
Zbigniew Nastaj Polski Związek Niewidomych Zarząd Okręgu w Lublinie
Anna Płoszaj Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Joanna Olszewska Gmina Lublin
  Artur Kwapiński Spółdzielnia Socjalna ,,Dukat”
  Jan Dzwonkowski Wojewoda Lubelski
osoba do kontaktu – Monika Szysz
adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
telefon / e-mail 81 528 76 50 / 81 528 76 33
strona www www.rops.lubelskie.pl/wojewodzka-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnyc/pl
e-mail rady rada.on@lubelskie.pl

 

Moduł informacyjny przygotowano w ramach projektu ,,Pakiety Informacyjne” dofinansowanego ze środków Województwa Lubelskiego 


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW