BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Maj 2020

Bezpłatna publikacja pn. „Drogowskazy zdrowia”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje zadanie publiczne pn. „Drogowskazy zdrowia – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”, którego celem jest wzrost dostępu osób z dysfunkcją narządu wzroku do publikacji o charakterze edukacyjnym z zakresu chorób cywilizacyjnych oraz ich profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej.

Zadanie publiczne polega na opracowaniu i wydaniu publikacji (książki) o charakterze edukacyjnym oraz bezpłatnym przekazaniu osobom niewidomym, słabowidzącym oraz organizacjom i instytucjom działającym na rzecz tej grupy niepełnosprawnych. Publikacja dostępna będzie w 3 formatach: w systemie Braille’a, w druku powiększonym i w wersji HTML (wydawnictwo internetowe).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w przesłanym załączniku. Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

informacja o projekcie

Wolontariusz Fundacji
„Świat według Ludwika Braille’a”
ul. Powstania Styczniowego 95D/2
20-706 Lublin
e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl
www.swiatbrajla.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: