BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Wrzesień 2013

Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 lat

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji organizuje w ramach projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Prowadzone będą bezpłatne szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 45 roku życia które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (sprzężenie) lub znacznym, które nie są zatrudnione.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
Uczestnicy decydują o tematyce szkoleń!

Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń w weekendy lub popołudnia. Dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na zajęcia możemy zorganizować indywidualne spotkania w miejscu zamieszkania.

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie
al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, tel. 81 526 10 24
www.far.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: