BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Listopad 2013

Bezpłatne szkolenia „Informatyczna Lubelszczyzna”

Zarządzanie Projektem – PRINCE2® Foundation, Modelowanie w Języku UML, Kreowanie Marki, Marketing w praktyce, Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych – Metodyka SIX-SIGMA, Nowe standardy w profesjonalnej obsłudze Klienta.

Zapraszamy do udziału w projekcie pracowników (w tym kadrę zarządzającą) i przedsiębiorców mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej z terenu woj. lubelskiego do bezpłatnych szkoleń z zakresu:

Kandydat wybiera po jednym szkoleniu z każdego z dwóch modułu.

I moduł – 16h (do wyboru jedno szkolenie):

 

1. Kreowanie Marki:

Komunikacja marketingowa, strategie i pozycjonowanie marki, cykl życia marki, etapy budowy i kreacji marki, narzędzia komunikacji z rynkiem (ze szczególnym uwzględnieniem branży IT).

 

2. Marketing w praktyce:

Wybrane metody analiz marketingowych (analiza SWOT, metoda PEST i analiza 5 Sił Portera), determinanty gwarantujące skuteczność kampanii reklamowej, dystrybucja (kanały dystrybucji i ich planowanie), promocja (reklama, PR, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży), (ze szczególnym uwzględnieniem branży IT).

 

3. Modelowanie i Optymalizacja Procesów Biznesowych – Metodyka SIX-SIGMA:

Wykorzystywanie narzędzi do optymalizacji procesów biznesowych, definiowanie i analizowanie kluczowych mierników procesów biznesowych (KPI), wdrażanie projektów i świadome zarzadzanie zmianą organizacyjną, identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych, wykorzystanie głosu Klienta do usprawnienia procesów i projektowania nowych produktów.

 

4. Nowe Standardy w Profesjonalnej Obsłudze Klienta:

Skuteczna sprzedaż i obsługa Klientów, właściwe reprezentowanie firmy w kontaktach bezpośrednich z Klientami, umiejętne stosowanie wszystkich elementów rozmowy sprzedażowej, kształtowanie swojego wyglądu i zachowań niewerbalnych, dostosowanie sposobów obsługi do typu Klienta, właściwe reagowanie na reklamację, (ze szczególnym uwzględnieniem branży IT).

 

II moduł – 24h (do wyboru jedno szkolenie):

 

1. Zarządzanie Projektem – PRINCE2® Foundation:

Szkolenie oparte jest ściśle o założenia metodyki PRINCE2®, stanowi przygotowanie do egzaminu ze znajomości jej zasad. Obejmuje część wykładową oraz zestawy ćwiczeń oparte na rozbudowanym studium przypadku. Międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

 

2. Modelowanie w Języku UML:

Uczestnicy Projektu poznają podstawy i zaawansowane zasady modelowania języku UML, samodzielnie tworzą pierwsze diagramy oraz uczą się stosować sprawdzone wzorce i dobre praktyki. Szkolenie ma charakter przeglądu wszystkich rodzajów diagramów języka UML. Omówienie najważniejszych i najczęściej używanych rodzajów diagramów jest uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami. Certyfikat kompetencyjny.

Projekt skierowany jest do 64 mikroprzedsiębiorstw działających w branży informatycznej i ich 160 pracowników (w tym kadrę zarządzającą) i przedsiębiorców zamieszkałych lub pracujących na obszarze województwa lubelskiego, pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, po 50 roku życia oraz kobiety.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 510 464 556

e-mail: informatyczna.lubelszczyzna@vc.edu.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: