BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 styczeń 2017

Bezpłatne szkolenia komputerowe w projekcie „Lubelskie Kompetencje ICT”

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie Kompetencje ICT”. We wsparciu mogą wziąć udział osoby w wieku 25 i więcej lat, z wykształceniem maksymalnie średnim, mieszkające na terenie woj. lubelskiego.
Formy wsparcia:

• BEZPŁATNE szkolenia z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów-średnio 120 h na grupę,
• egzaminy zewnętrzne przeprowadzone przez certyfikowaną jednostkę,
• profesjonalna i doświadczona kadra dydaktyczna,
• atrakcyjne materiały dydaktyczne.

Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifikowane będą:
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z minimalnym lub zerowym poziomem wiedzy z zakresu ICT.

Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji
Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel. 81 534 60 98, 501 462 050, e-mail: lkict@csi.info.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
www.csi.lublin.pl

 Marta Cimek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: