BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Listopad 2014

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób 50+

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych ( w tym do osób niepełnosprawnych) w wieku powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego.

 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „SZANSA DLA 50 +” KAŻDY UCZESTNIK SKORZYSTA Z NASTĘPUJĄCYCH  FORM WSPARCIA:

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

-wymiar IPD to 8 godzin lekcyjnych dla 1 Uczestnika Projektu ( w systemie 4 spotkań po 2 godziny) oraz spotkania grupowe 12 godzin lekcynych  ( w systemie 6 spotkań po 2 godziny); Łącznie 20 h na 1 UP

-miejsce realizacji IPD oraz spotkania grupowego- województwo lubelskie;

-planowany okres realizacji IPD oraz spotkania grupowego- I tura czerwiec-sierpień; II tura wrzesień-listopad; III tura grudzień 2014- luty 2015;

– temtyka IPD oraz spotkania grupowego obejmuje – pomoc w ramach procesu doradczego w celu rozwiązania problemu zawodowego, zaplanowanie aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;

2. PORADNICTWO ZAWODOWE ( GRUPOWE)

wymiar poradnictwa zawodowego to 20 godzin ( w systemie 10 spotkan po 2 godziny);

– miejsce realizacji poradnictwa zawodowego – województwo lubelskie;

– planowany okres realizacji poradnictwa zawodowego – I tura czerwiec – sierpień, II tura wrzesień – listopad, III tura grudzień 2014 – luty 2015;

– tematyka poradnictwa zawodowego obejmuje: autoprezentacja w procesie rekrutacyjnym, sposoby radzenia sobie ze stresem i akceptacji, pisanie CV oraz listu motywacyjnego;

3. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:

– wymiar szkolenia 120 godzin ( w systemie 20 spotkań po 6 godzin)

-miejsce realizacji szkoleń zawodowych – województwo lubelskie;

-planowany okres realizacji szkoleń zawodowych – I tura czerwiec- sierpień, II tura wrzesień – listopad, III tura grudzień 2014- luty 2015;

a) PRACOWNIK RECEPCJI W HOTELU – szkolenie obejmuje:  rola i znaczenie recepcji w hotelu, prawidłowa organizacja pracy na recepcji, wieloobowiązkowość pracowników recepcji, zasady współpracy z pozostałymi działami, prowadzenie dokumentacji;

b) INTENDENT: szkolenie obejmujegospodarowanie środkami pieniężnymi, szacowanie wartości zamówienia, zakup, dostawa i przyjęcie towaru,gospodarka magazynowa, norma żywieniowa i jadłospis, zasady w pracy intendenta, zasady przekazywania obowiązków i mienia (magazynu);

c) ANIMATOR CZASU WOLNEGO: szkolenia obejmuje- podsawy animacji, gry i zabawy integracyjne, elementy dramy, gry i zabawy terenowe, komunikacja i autoprezentacja, wiedza o kulturze;

4. STAŻ – 3-y miesięczny ściśle powiązany z przebytym szkoleniem;

5. POŚREDNICTWO PRACY

– wymiar szkolenia 3 godziny na 1 Uczestnika Projektu;

– miejsce realizacji pośrednictwa pracy – wojewóztwo lubelskie;

– planowany okres pośrednictwa pracy – grudzień 2014- marzec 2015, czerwiec 2015;

– tematyka pośrednictwa pracy obejmuje: analiza opinii referenta, portfolio kienta , dobór ofert pracy, wspólne poszukowanie pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie do zatrudnienia.

W ramach projektu Organizator zapewnia:

– stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;

– zwrot kosztów dojadu w ramach IPD, poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy;

– 3-y miesięczny staż podczas którego zapewniamy  stypendium stażowe, ubezpieczenie  NNW oraz badania lekarskie;

– catering ( obiad) podczas szkoleń zawodowych;

– wykwalifikowaną kadrę;

– profesjonalne materiały szkoleniowe;

– zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zawodowych, stażu, projektu;

Więcej na stronie Szansa dla 50 +

Biuro projektu

ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

tel. 512-366-053

 szansadla50plus@mcdk.com.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: