BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Listopad 2014

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. informuje o naborze kandydatów do  projektu „Przemyśl swoją przyszłość”.

Projekt ten skierowany jest do kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu zaburzeń zdrowia psychicznego (symbol niepełnosprawności 02-P).

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące działania:

1.Opracowanie z każdym/ą Uczestnikiem/czką Indywidualnego Planu Działania

2.Warsztaty aktywizacji zawodowej i poradnictwo psychologiczno – zawodowe

3.Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania, podczas którego Uczestnik/czka będzie otrzymywać stypendium szkoleniowe

4.Trzymiesięczne staże zawodowe podczas których każdy/a Uczestnik/czka będzie otrzymywać wynagrodzenie

5.Indywidualne konsultacje specjalistów dla Uczestników Projektu i wsparcie osób z ich otoczenia

6.Zwrot kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo – doradcze

Realizowany przez nas projekt z pewnością przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu zaburzeń zdrowia psychicznego, a przede wszystkim pozwoli na przełamanie stereotypu, iż osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego są niezdolne do pracy.

Dokumenty rekrutacyjne

Biuro Projektu

3 Maja 8/3, 20-078 Lublin

Tel. 81 479 30 60, kom. 503 026 566

www.przemysl.inbit.pl

lublin@inbit.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: