BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 luty 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Aktywny start”

Proesa Sp. z o.o. realizuje projekt szkoleniowy pt.: „Aktywny start!”. Uczestnikami mogą być osoby zamieszkujące województwo lubelskie, powyżej 18 r.ż., wyłącznie niepełnosprawne, bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej (niskich dochodach w gospodarstwie) oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu firma oferuje m.in.: diagnozę potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, grupowe wsparcie aktywizujące w formie warsztatów, kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

PONADTO:

Szkolenia zawodowe  do wyboru:

  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy po 12 os.
  • Kucharz małej gastronomii (120h) – 2 grupy po 12 os.
  • Szkolenie komputerowe z ECDL – 2 grupy po 12 os.

oraz

  • Stypendium szkoleniowe (8,54 zł/h brutto)
  • Płatne 3 m-c staże zawodowe 1700zł brutto/m-c

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.proesa.pl

Biuro projektu Aktywny start!

Proesa Sp. z o.o.

ul. Montażowa 16

20 – 214 Lublin

Pokój nr 6

Tel. 535 882 069

e-mail – biuro-spp@proesa.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: