BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Lipiec 2018

Bezpłatne szkolenie dotyczące niepełnosprawności wzroku

W ramach projektu „Świat dotyku i dźwięku” Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym niepełnosprawności wzroku.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

–  charakterystyka niepełnosprawności wzroku
–  obsługa klienta z niepełnosprawnością
–  Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
–  dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku
–  dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością wzroku
–  rozwiązania technologiczne służące osobom niewidomym i słabowidzącym

Uczestnikami szkolenia mogą być:

–  pracownicy administracji publicznej,
–  pracownicy uczelni, bibliotek, placówek kultury, organizacji pozarządowych
–  czy potencjalni pracodawcy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Miejsce: Pałac Parysów, sala 104 ul. Bernardyńska 3, 20-400 Lublin

Termin: 03.08.2018 r. w godzinach 09:00-15:00

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową.

Więcej informacji i zapisy:
Joanna Szafrańska tel.: 881 946 995

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Lublinie (w godz. 08:00-16:00)
ul. Głowackiego 35 lok. 69
20–060 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: