BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 kwiecień 2018

Bezpłatne szkolenie zawodowe dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywni i kompetentni”

Euro-Forum Marek Gudków realizuje projekt szkoleniowy „Aktywni i kompetentni”. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie osób młodych (w wieku 15 – 29 lat poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej) zamieszkałych w województwie lubelskim na terenie powiatów: m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego.

Aktywni i kompetentni

Do projektu zapraszamy osoby:

– w wieku 15-29 lat,
– TYLKO osoby niepełnosprawne,
– osoby bierne zawodowo,
– osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
– zamieszkujące powiat lubelski, lubartowski i m. Lublin.

Oferujemy:

– szkolenie zawodowe (160h) z modułu „Pracownik obsługi biurowej z modułem IT”,
– stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto za każdą godzinę szkoleniową,
– stypendium stażowe – 1250 zł netto,
– zwrot kosztów dojazdu,
– pośrednictwo pracy,
– diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działań.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: www.projekty.euro-forum.com.pl

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej _1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

Gabriela Gryzio

tel. 733 899 630

icr.gabrielagryzio@gmail.com

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: